Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηda101661-a6cc-497b-b073-e20e37ca4377 869747

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε μετάταξη σε κενές οργανικές θέσεις όπως αυτές προσδιορίζονται ανά ειδικότητα και κλάδο από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων και Μετατάξεων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΔΣΤΕ)

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετία από διορισμό. Σε περίπτωση διορισμού στην ΕΑΕ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει στην ΕΑΕ πέντε (5) έτη από το διορισμό τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για μετάταξη σε ανώτερο κλάδο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οχτώ (8) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού του κλάδου μετάταξης (και αποδεικτικό παιδαγωγικής επάρκειας όπου αυτό δεν προκύπτει από τον βασικό τίτλο σπουδών).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου βάσει του οποίου ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξης σε άλλο κλάδο Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου βάσει του οποίου ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξης σε άλλο κλάδο

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 85 (παρ. 2) 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε οργανικά κενά της Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε. μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου , ύστερα από αίτησή τους, γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΣΔΣΤΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 14 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Αντικατέστησε το άρθρο 73 του ν. 3528/2007: Περιγράφονται οι γενικές προϋποθέσεις για τις μετατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 30 (παρ.1) 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τις μετατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 69,70, 73 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι γενικές προϋποθέσεις για τις μετατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών που λαμβάνονται υπόψη για τις μετατάξεις προς τη Σιβιτανίδειο (ΣΔΣΤΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αντικατέστησε την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και αναφέρεται σε ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 12 (παρ.5) 3260 2004 151 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τις μετατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100151

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πρόσκληση εκδίδεται μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,Ειδικής Αγωγής και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων και Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

       Σημειώσεις Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν τις αιτήσεις μετάταξης μέσω του edatacenter. Ακυρώνουν τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποστέλλουν στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την θετική γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΤΔΕ) καταρτίζεται σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη μετάταξη των εκπαιδευτικών σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΣΤΔΕ

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση στο ΦΕΚ Γ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή ανακοινώσεων μετάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα αποστέλλει τις ανακοινώσεις μετάταξης στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατάσσονται, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) όπου έχουν μεταταχθεί.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.