Μεταβίβαση κυριότητας φορτηγίδων - πλωτών ναυπηγημάτων και πλωτών εξεδρών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7f61a2c2-2a48-4af3-90bd-2a2350b3d411 782262

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9 + (
1
)

Κόστος

Από 51 έως 256 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβίβαση της κυριότητας φορτηγίδων - πλωτών ναυπηγημάτων και πλωτών εξεδρών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αγοραστή με θεώρηση γνησίου υπογραφής και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση κυριότητας φορτηγίδων - πλωτών ναυπηγημάτων και πλωτών εξεδρών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η μεταβίβαση κυριότητας γίνεται εφόσον για τον νέο πλοιοκτήτη συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο χαρτοσήμου 36 ΕΥΡΩ από Δ.Ο.Υ. 36 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 10 Ευρώ ( για φορτηγίδα κοινών διατάξεων) και 120 Ευρώ για πλωτά Ναυπηγήματα Ν. 457/76). 10 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000-29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000-9999,99 ο.χ.), 15 ευρώ (100-999,99 ο.χ.), 5 ευρώ (κάτω των 99,99 ο.χ.) 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Συμφωνητικό πώλησης με θεώρηση γνησίου υπογραφών πωλητή-αγοραστή από Δημόσια Αρχή. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Συμφωνητικό πώλησης με θεώρηση γνησίου υπογραφών πωλητή-αγοραστή από Δημόσια Αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του συμβολαιογράφου (θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.) Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του συμβολαιογράφου (θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό προσκομίζεται στην περίπτωση που το πλωτό ναυπήγημα αποκτήθηκε ύστερα από Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό από Έλληνα, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2905

      • 3 Απαλλαγή από ΦΠΑ επί του ιδιωτικού συμφωνητικού από Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Απαλλαγή από ΦΠΑ επί του ιδιωτικού συμφωνητικού από Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Πιστοποιητικό μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Απλή φωτοτυπία του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης. Έγγραφο

       Απλή φωτοτυπία του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Παράδοση παλαιού εγγράφου εθνικότητας και προσκόμιση νέου Έγγραφο εθνικότητας

       Παράδοση παλαιού εγγράφου εθνικότητας και προσκόμιση νέου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αγορά του Εγγράφου Εθνικότητας γίνεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 7 Βεβαίωση σύστασης και ισχύος εταιρείας από το οικείο Μητρώο, ώπου ειναι καταχωρημένη. Βεβαίωση

       Βεβαίωση σύστασης και ισχύος εταιρείας από το οικείο Μητρώο, ώπου ειναι καταχωρημένη.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί πρόσθετο δικαιολογητικό και κατατίθεται εφόσον οι συμβαλλόμενοι, αγοραστής & πωλητής, είναι εταιρείες (νομικό πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Πρακτικό εταίρων για αγορά ή πώληση πλοίου εφόσον πρόκειται για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης - Ομόρρυθμες Εταιρείες- Ετερόρρυθμες Εταιρείες- Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και από Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες, Ναυτική Εταιρεία και Ν.Ε.Π.Α., με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο. Πρακτικό

       Πρακτικό εταίρων για αγορά ή πώληση πλοίου εφόσον πρόκειται για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης - Ομόρρυθμες Εταιρείες- Ετερόρρυθμες Εταιρείες- Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και από Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες, Ναυτική Εταιρεία και Ν.Ε.Π.Α., με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί πρόσθετο δικαιολογητικό και κατατίθεται εφόσον οι συμβαλλόμενοι, αγοραστής & πωλητής, είναι εταιρείες (νομικό πρόσωπο). Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικό Φ.Ε.Κ. για το Δ.Σ. και το ποιος την εκπροσωπεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 9 Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί πρόσθετο δικαιολογητικό και κατατίθεται εφόσον οι συμβαλλόμενοι, αγοραστής & πωλητής, είναι εταιρείες (νομικό πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4332

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου - διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας, με γνήσιο υπογραφής, περί ορισμού αντικλήτου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου - διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας, με γνήσιο υπογραφής, περί ορισμού αντικλήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που αντίκλητος οριστεί άλλος πλην του παραπάνω δηλούντος χρειάζεται Υ.Δ. περί αποδοχής του ως αντικλήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ισχύος 45 ημερών και δήλωση φόρου μεταβίβασης ισχύος 45 ημερών (από αρμόδια ΔΟΥ). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ισχύος 45 ημερών και δήλωση φόρου μεταβίβασης ισχύος 45 ημερών (από αρμόδια ΔΟΥ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται εάν η φορτηγίδα ή το πλωτό ναυπήγημα είναι ΄΄σλέπι΄΄ (μεταφοράς υγρών γενικά). Το ίδιο ισχύει και για τα πλωτά γεωτρύπανα άνω των 5.000 κόρων και για τα πλωτά διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου άνω των 15.000 κόρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 6 3816 1958 32 Α

       Περιγραφή ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100032

      • 1 Παραλαβή αίτησης με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος υποβαλλόμενης αίτησης και συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, ως προς την ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Μεταβίβαση κυριότητας φορτηγίδας - πλωτού ναυπηγημάτος ή πλωτής εξεδρας και έκδοση νέου Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ορθά, τότε ο αρμόδιος Νηολόγος προχωρά στην μεταγραφή κυριότητας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.