Μεταβίβαση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού σε λειτουργία ή μετοχών αυτού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση230f04fc-4579-4905-8b34-68d95e18464e 230044

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβίβαση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού σε λειτουργία ή μετοχών αυτού. Κάθε µεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάσταση και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού στο σύνολό της ή µετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια, Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται μαζύ με την σχετική σύμβαση και αποφασίζει είτε για την έγκριση της µεταβίβασης είτε για την ανάκληση της αδείας. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να ζητά κάθε στοιχείο σχετικό µε την λειτουργία την διοίκηση και διαχείριση του σταθµού µεταξύ άλλων και στοιχεία που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τους µετόχους και τα οικονοµικά µέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των µετοχών τους.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Παρατηρήσεις

Κάθε σύσταση νέας εταιρείας, µετατροπή και κάθε τροποποίηση του καταστατικού γνωστοποιείται στο Ε.Σ.Ρ. µε κατάθεση της σχετικής σύµβασης που περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηµατιστηριακής µεταβίβασης µετοχών (στην περίπτωση µεταβίβασης µετοχών εισηγµένης εταιρείας). Η αύξηση κεφαλαίου στην οποία συµµετέχουν τρίτα – πλην των υφιστάµενων µετόχων ή εταίρων φυσικά και νοµικά πρόσωπα εξοµοιώνεται µε µεταβίβαση.

Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μεταβίβαση σταθμού


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση σταθμού (επιχείρησης)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,      • 1 Δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.esr.gr/%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%bf/


       Σημειώσεις: Ο παραπάνω σύνδεσμος παραπέμπει στην σχετική σελίδα του διακτυακού τόπου του Ε.Σ.Ρ. όπου σε μορφή αρχείου pdf αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε (ενεργοποίηση του πλήκτρου οθόνης -κλικ- «Δικαιολογητικά Ελέγχου Μεταβιβάσεων Ραδ/κών Σταθμών»).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος Σύνταγμα

       Περιγραφή Άρθρο 15 Παράγραφος 2 του Συντάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-15/

      • Νόμος 1 και 6 2328 2000 262 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100159

      • Νόμος 3592 2007 161 Α

       Περιγραφή Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100161

      • Νόμος 4339 2015 133 Α

       Περιγραφή Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100133

      • 1 Πρωτοκόλληση Αίτησης Μεταβίβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση στο Γραφείο Προέδρου - Ορισμός εισηγητών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος ορίζει ως εισηγητές για την εξέταση στης Αίτησης Ειδικούς Επιστήμονες, συνήθως Οικονομολόγο και Νομικό.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή εισηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εισηγητές εξετάζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στον Πρόεδρο.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση από την Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια εξετάζει την αίτηση και τις εισηγήσεις των Ειδικών Επιστημόνων εισηγητών και αποφασίζει.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση για την μεταβίβαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης

       Σημειώσεις Εκδίδεται Απόφαση

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.