Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe0bc3720-1760-42fb-801c-0a17d7ad44d9 824860

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία, Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 30 έως 60 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή διόρθωσης φύλου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι μεταβολές καταχωρίζονται εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μεταβολής στην ληξιαρχική πράξη γέννησης/γάμου.

Σημειώσεις

Λόγοι μεταβολής στη ληξιαρχική πράξη γέννησης:

•Νομιμοποίηση •Αναγνώριση •Αμφισβήτηση πατρότητας •Προσβολή πατρότητας •Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος •Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου •Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας •Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος •Αλλαγή φύλου

Λόγοι μεταβολής στη ληξιαρχική πράξη γάμου:

• Διαζύγιο • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου •Άλλες μεταβολές λόγω ακυρώσεως γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, ιθαγένειας ή θρησκεύματος.

"Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι` αιτήσεως ή δι` άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μεταβλήθη η αστική κατάστασις."

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβολαί στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Οι μεταβολές καταχωρίζονται εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης, γάμου, μεταβολής αστικής κατάστασης (πέραν της 10ημερης/ 40ήμερης /30ημερης προθεσμίας) 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3828

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης, γάμου, μεταβολής αστικής κατάστασης (πέραν του 90ημερου από τότε που συνέβη το γεγονός) 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3829

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αμετάκλητη. Απόφαση

       Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αμετάκλητη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: Απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 14 344 1976 143 Α

       Περιγραφή "Μεταβολαί στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 1467,1569,1588 456 1984 164 Α

       Περιγραφή Προσβολή πατρότητας, προσβολή της υιοθεσίας, λύση της υιοθεσίας, κ.α

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2573 1953 241 Α

       Περιγραφή Περί απαλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/lix nomos2573 1953.pdf

      • 1 Κατάθεση αίτησης με συνημμένα τα δικαιολογητικά της μεταβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης με συνημμένα τα δικαιολογητικά της μεταβολής

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται ο έλεγχος της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση της μεταβολής στη ληξιαρχική πράξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώρηση της μεταβολής στη ληξιαρχική πράξη στο Πρόγραμμα του "Μητρώου Πολιτών".

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης με τις μεταβολές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.