Μεταβολή Στοιχείων Μέλους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8872eded-36b6-4b44-8058-cd08ce9676e6 198936

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση κάθε μεταβολής των στοιχείων των μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους με την είσοδό τους σε ψηφιακή πύλη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προσωπικού και Γεωτεχνικών Μητρώων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το μητρώο μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διασυνδέεται με: 1. Το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.onlinegeotee.gr, 2. Με το Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην επίσημη ιστοσελίδα του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 344/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 3. Με τη Βάση Δεδομένων Σήμανσης & Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μεταβολής στοιχείων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Εγγραφή στο Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται ο αιτών να είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και εγγεγραμμένος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

       Σύνδεσμος https://onlinegeotee.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή απλό φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που το μέλος μεταβάλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του και συγκεκριμένα Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Είδος και Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Άδειας Οδήγησης) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή απλό φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που το μέλος μεταβάλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του και συγκεκριμένα Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Είδος και Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Άδειας Οδήγησης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 1 Είσοδος στο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαιτείται η χρήση ειδικών κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα https://onlinegeotee.gr/

       Όχι Όχι


      • 2 Μετάβαση στην ενότητα Μεταβολές Στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Σε περίπτωση που μεταβληθεί ένα από τα πεδία ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, τότε απαιτείται και η επισύναψη αρχείου της νέας ταυτότητας (pdf ή jpg).

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση αίτησης και υποβολή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Σε περίπτωση που μεταβληθεί ένα από τα πεδία ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, τότε απαιτείται και η επισύναψη αρχείου της νέας ταυτότητας (pdf ή jpg).

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος -Επικαιροποίηση των στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επικαιροποιούνται τα στοιχεία του μέλους από αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Ναι


      • 5 Έλεγχος -Επικαιροποίηση των στοιχείων - Επανέκδοση της βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση των στοιχείων του μέλους από αρμόδιο υπάλληλο και αν το μέλος έχει μεταβάλει το όνομα ή/και το επώνυμο ή/και το πατρώνυμο ή/και το είδος και τον αριθμό ταυτότητας, τότε επανεκδίδεται και η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος του μέλους με τις παραπάνω μεταβολές.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.