Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcae0f1e5-01e2-4a75-98a7-b2ffe1215f7e 411584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διευθύνσεις ασφάλισης και εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα μεταβολής δραστηριότητας μη μισθωτών, προσθέτοντας ή αφαιρώντας δραστηριότητες (ΚΑΔ) και απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και επιθυμούν να μεταβάλλουν τη δραστηριότητά τους. Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, ο χρήστης αντλεί, κατά περίπτωση, Βεβαίωση για χρήση στην ΑΑΔΕ (προσθήκη ΚΑΔ) ή Αποδεικτικό μεταβολής δραστηριότητας (αφαίρεση ΚΑΔ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ, η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (e-ΕΦΚΑ).


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Μεταβολή Δραστηριότητας Μη Μισθωτών


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ασφαλισμένων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 2 Ασφαλιστικές Να έχει προηγηθεί εγγραφή στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.

        Όχι Όχι

       • 3 Ασφαλιστικές Στην περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ, ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

        Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

        Περιγραφή Καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

        Περιγραφή Εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

       • Εγκύκλιος 46 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ στην οποία αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/99Σ146ΜΑΠΣ-49Σ?inline=true

        ΑΔΑ 99Σ146ΜΑΠΣ-49Σ

       • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TaxisNet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/


        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη ΓΓΠΣΔΔ με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

        Όχι Όχι


       • 3 Επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας (προσθήκη ΚΑΔ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Η επιλογή επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας γίνεται με την πληκτρολόγηση τμήματος του αριθμού που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ που προστίθεται ή με την πληκτρολόγηση τμήματος του κειμένου που αντιστοιχεί στην περιγραφή της δραστηριότητας.

        Ναι Όχι


       • 4 Απάντηση ερωτηματολογίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Για την επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας τίθενται ερωτήσεις για τον προσδιορισμό της ασφαλιστέας ιδιότητας, που προκύπτει μέσω των ΚΑΔ που προστίθενται, για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών κατηγοριών, για την υποχρεωτική ή προαιρετική υπαγωγή στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, καθώς και για την ύπαρξη ή μη παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

        Ναι Όχι


       • 5 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Σύμφωνα με τις δραστηριότητες που προστίθενται (ΚΑΔ) σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα ερωτηματολόγια, εμφανίζονται οι λίστες ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών αντίστοιχα για κύρια, επικουρική και εφάπαξ παροχή.

        Ναι Όχι


       • 6 Υποβολή της Δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση για τη Βεβαίωση μεταβολής δραστηριότητας.

        Ναι Όχι


       • 7 Αφαίρεση επιχειρηματικής δραστηριότητας (αφαίρεση ΚΑΔ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Η επιλογή αφαίρεση επιχειρηματικής δραστηριότητας γίνεται με την πληκτρολόγηση τμήματος του αριθμού που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ που αφαιρείται ή με την πληκτρολόγηση τμήματος του κειμένου που αντιστοιχεί στην περιγραφή της δραστηριότητας.

        Ναι Όχι


       • 8 Υποβολή της Δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει τη δήλωση για μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

        Ναι Όχι


       • 9 Τοπική Αποθήκευση ή Εκτύπωση του Αποδεικτικού Δήλωσης Μεταβολής ΚΑΔ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Το σύστημα δημιουργεί αυτοματοποιημένα Αποδεικτικό Δήλωσης Μεταβολής ΚΑΔ, το οποίο αποθηκεύει τοπικά ή εκτυπώνει ο χρήστης.

        Όχι Ναι


       • Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (eΕΦΚΑ) Πρόσβαση μέσω www.gov.gr
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.