Μεταγενέστερος Έλεγχος Φορολογικών Οικοδομικής Άδειας σε Τουριστική Επένδυση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση73244129-9242-4694-9a71-6532b689829a 732441

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 16

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο φορολογικών που ακολουθεί της έκδοσης οικοδομικής άδειας σε τουριστική επένδυση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
    • 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    • 82.3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
    • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
    • 68.2 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
    • 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταγενέστερος έλεγχος οικοδομικής άδειας

      Επίσημος τίτλος

      Μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών οικοδομικής άδειας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Πολεοδομικές Να έχει εκδοθεί άδεια δόμησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνηθείσας αμοιβής μηχανικού. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνηθείσας αμοιβής μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο καταβολής συμφωνηθείσας αμοιβής μηχανικού. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο καταβολής συμφωνηθείσας αμοιβής μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές μηχανικών (ΦΕΜ συμφωνηθείας αμοιβής μηχανικού, N.4172/13, άρθρο 69 §4). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές μηχανικών (ΦΕΜ συμφωνηθείας αμοιβής μηχανικού, N.4172/13, άρθρο 69 §4).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 4 Υπολογισμός αμοιβών ΤΕΕ Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Υπολογισμός αμοιβών ΤΕΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Συμβατικός προυπολογισμός του έργου Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Συμβατικός προυπολογισμός του έργου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Αναλυτικός προυπολογισμός του έργου όταν απαιτείται. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτικός προυπολογισμός του έργου όταν απαιτείται.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 8689

      • 7 Προϋπολογισμός κρατήσεων έργου Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Προϋπολογισμός κρατήσεων έργου


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι εισφορές που απαιτούνται είναι: 1. Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος 2. Εισφορά ΤΕΕ 3. Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ 4. Εισφορά Δήμου 5. Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος υπέρ Δήμου 6. Παράβολο Δημοσίου 7. Χαρτόσημο υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ 8. Παράβολο Ν. 1041/80 άρθρο 77 9. ΟΓΑ Χαρτοσήμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 9 Αποδεικτικό κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών ιδιοκτήτη υπέρ Δημοσίου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών ιδιοκτήτη υπέρ Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 10 Αποδεικτικό κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών ιδιοκτήτη υπέρ Δήμου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών ιδιοκτήτη υπέρ Δήμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 11 Πίνακας 1Α : προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών μη εστεγασμένων επαγγελμάτων ανά τ.µ. κτιρίου µε τον οποίο υπολογίζονται οι κατ΄ ελάχιστον καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές). Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας 1Α : προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών μη εστεγασμένων επαγγελμάτων ανά τ.µ. κτιρίου µε τον οποίο υπολογίζονται οι κατ΄ ελάχιστον καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 12 Πίνακας 1Β : προσδιορίζει την κατανομή του συνολικού αριθμού των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας 1Β : προσδιορίζει την κατανομή του συνολικού αριθμού των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 13 Πίνακας 2 (όταν απαιτείται) : για τμήματα κτιρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων), ο οποίος προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά τ.μ. κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι κατ’ ελάχιστον, καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας 2 (όταν απαιτείται) : για τμήματα κτιρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων), ο οποίος προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά τ.μ. κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι κατ’ ελάχιστον, καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 8689

      • 14 Πίνακας 3 (όταν απαιτείται) : προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων ανά μονάδα οικοδομικής εργασίας και οι οποίες αναφέρονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας 3 (όταν απαιτείται) : προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων ανά μονάδα οικοδομικής εργασίας και οι οποίες αναφέρονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8689

      • 15 Αποδεικτικό κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ για έκδοση οικοδομικής άδειας. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ για έκδοση οικοδομικής άδειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 16 Αποδεικτικό κατάθεσης πληρωμής για το πράσινο όταν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του νόμου 4759/20. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης πληρωμής για το πράσινο όταν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του νόμου 4759/20.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 7 ν.4506/2017 (Α΄191) - άρθρα 29-31 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρα 34,45,54,60 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 13 ν.4585/2018 (Α΄216) - άρθρο 2 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 (Β΄ 4520) - άρθρο 65 ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 227 - ν. 4610/2019 (Α΄70) - άρθρο 12 ν.4612/2019 (Α΄77) - άρθρο 19 ν.4613/2019 (Α΄78) - άρθρο 15 ν. 4618/2019 (Α΄89) - άρθρο 119 ν.4623/2019 (Α΄134) - άρθρα 51,56-60 ν. 4643/2019 (Α΄193) - άρθρο 69 ν. 4647/2019 (Α΄204) - άρθρο 108 ν.4674/2020 (Α΄53) - άρθρο 49 ν.4676 (Α΄67) - άρθρα 89,99-100 ν.4685/2020 (Α΄92) - άρθρα 25,51 ν.4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 37 ν.4715/2020 (Α΄149) - άρθρα 46-85,117-118,121-123,138,146 ν.4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 145 ν.4764/2020 (Α΄256) - 10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄157) - άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β΄1843) - άρθρο 17 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 46 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 59 ν. 4812/2021 (Α΄110) - άρθρα 119-120,122,126 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 76 ν.4843/221 (Α΄193) - άρθρο 97,102 ν. 4849/2021 (Α΄207) - άρθρο 27 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρο 1 ΥΑ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/2021 (Β΄1851) - άρθρο 1 ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/2021 (Β΄3832) - άρθρα 88-91 ν.4915/2022 (Α΄63) - άρθρα 155-160,172 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρα 42,55 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 108 ν.5007/2022 (Α΄241) - άρθρο 4 ν.5015/2023 (Α΄20) - άρθρο 70 ν.5036/2023 (Α΄77) - άρθρα 130, 230, 237, 239, 252 ν.5037/2023, (Α 78) - άρθρο 1 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683/2022 (Β΄1028) - άρθρο 7 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 69 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 25 ν. 4223/2013 (Α΄287) - άρθρο 1 ν.4254/2014 (Α΄85) - άρθρο 115 ν. 4549/2018 (Α΄105) - άρθρο 119 ν.4799/2021 (Α΄78)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Υπουργική Απόφαση 48123/6983 2018 3136 Β

       Περιγραφή Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143/2019 (Β΄ 1049) - ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555 (Β 4747) - ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 (Β΄ 4874) - ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/2021 (B΄ 2090) - ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117155/4539 (Β΄ 6337)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203136

      • Επίσημο έγγραφο Διαπιστωτική πράξη 2022

       Περιγραφή Έναρξη της έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες».

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/98%CE%A4%CE%9B46%CE%A8842-%CE%99%CE%95%CE%A7

       ΑΔΑ 98ΤΛ46Ψ842-ΙΕΧ

      • 1 Ανάθεση για έλεγχο σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση άδειας δόμησης γίνεται η ανάθεση για έλεγχο των φορολογικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει ότι έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών - TEE και ότι το αίτημα αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Σημειώσεις .

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν είναι αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) ή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται απόρριψη της αίτησης.

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση των στοιχείων της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρόκειται για αρμοδιότητα Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται έκδοση της πράξης.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαπίστωση ότι υπάρχουν ελλείψεις ή λάθη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάχουν ελλείψεις ή λάθη, επιστρέφεται η αίτηση για επανυποβολή από τον μηχανικό, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Επανέλεγχος των επανυποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφού υποβληθούν τα νέα δικαιολογητικά ο χειριστής επανελέγχει το αίτημα.

       Σημειώσεις Παρερχομένης απράκτου προθεσμίας δύο (2) μηνών για την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η άδεια ανακαλείται.

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση των στοιχείων της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρόκειται για αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται έκδοση της πράξης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.