Μετακλήσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e0c3a80-67fd-48bf-af50-5634fb6c6e2e 846963

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα Εκπαιδευτικών των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού να μετακληθούν, υπό προϋποθέσεις, από μια Σχολή σε άλλη της επιλογής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής "Μετάκληση σε κενές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού".


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού του ΥΝΑΝΠ

      Επίσημος τίτλος

      Μετακλήσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μόνιμου και ΙΔΑΧ Προσωπικού ΥΝΑΝΠ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Χρονικές Μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. είτε ανώτερης βαθμίδας στην ίδια Σχολή είτε της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας σε άλλη Σχολή, αν δεν περάσουν τρία (3) έτη από τον διορισμό τους στη Σχολή στην οποία υπηρετούν.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Είναι δυνατή η μετάκληση σε κενές θέσεις Ε.Π., με εξαίρεση τις κενές θέσεις των Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου και Μακεδονίας, στις βαθμίδες καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, αν υπάρχει κενή οργανική θέση.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Η μετάκληση είναι δυνατή όταν ο εκπαιδευτικός έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για πρόσληψη σε θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Η μετάκληση είναι δυνατή όταν ο εκπαιδευτικός κατέχει θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε άλλη Α.Ε.Ν.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Η μετάκληση είναι δυνατή όταν ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει πέντε (5) έτη στη θέση την οποία κατέχει.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Το Υπουργείο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Α.Ε.Ν. προβαίνει στην προκήρυξη κενών θέσεων Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. Η πλήρωση κενής θέσης μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με προκήρυξη από το Υπουργείο της αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Η αίτηση του υποψηφίου να γίνει δεκτή από την πλειοψηφία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό σπουδών σχετικά με τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με τις σπουδές που έχει πραγματοποιήσει ο/η αιτών/αιτούσα Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό σπουδών σχετικά με τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με τις σπουδές που έχει πραγματοποιήσει ο/η αιτών/αιτούσα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αποδεικτικό σπουδών για την γνώση ξένης γλώσσας αναλόγως του επιπέδου που απαιτεί η θέση. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό σπουδών για την γνώση ξένης γλώσσας αναλόγως του επιπέδου που απαιτεί η θέση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Ο/ αιτών/ ούσα θα πρέπει να έχει 5ετή προϋπηρεσία σε Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού, ώστε να μπορέσει να μετακληθεί. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Ο/ αιτών/ ούσα θα πρέπει να έχει 5ετή προϋπηρεσία σε Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού, ώστε να μπορέσει να μετακληθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • Νόμος 6 3450 2006 64 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στις προκηρύξεις κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις Α.Ε.Ν..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100064

      • Νόμος 12 2638 1998 204 Α

       Περιγραφή Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100204

      • 1 Παραλαβή αιτήσεων εκπαιδευτικών για μετάκληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών παραλαμβάνει τις αιτήσεις μετακίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αιτήσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού διαβιβάζονται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνεδρίαση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εισηγείται την αποδοχή ή τη μη αποδοχή του αιτήματος του εκπαιδευτικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρόταση Συμβουλίου της Ακαδημίας


       Περιγραφή Το Συμβουλίου της Ακαδημίας σε συνέχεια της εισήγησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί/ούν ο/οι εκπαιδευτικός/οι, προβαίνει σε πρόταση σχετικά με την έγκρισή ή μη της μετάκλησης του/των αιτούντα/ων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης μετάκλησης από την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση των αιτούντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΝΝΠ, οι αποφάσεις σχετικά με τη μετάκληση των αιτούντων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.