Μετατόπιση παροχής από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο από την ΕΥΔΑΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση18df8324-bed5-468e-b93b-30856ec04521 188324

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΕΥΔΑΠ (Περιφερειακά Κέντρα)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να αιτηθούν από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) την μετατόπιση της παροχής υδροδότησης του ακινήτου τους από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΕΥΔΑΠ (Περιφερειακά Κέντρα)

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

21/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μετατόπιση παροχής από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο από την ΕΥΔΑΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετατόπιση παροχής από την άσφαλτο στο πεζοδρόμιο από την ΕΥΔΑΠ

      Επίσημος τίτλος

      Μετατόπιση παροχής από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο από την ΕΥΔΑΠ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 1 Λογαριασμός κατανάλωσης ΕΥΔΑΠ. Αποδεικτικό

       Λογαριασμός κατανάλωσης ΕΥΔΑΠ.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αρκεί η γνώση του Αριθμού Παροχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Σημειώσεις: Απαιτείται απλή επίδειξη του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 18113 2006 1118 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

      • Νόμος 114,115 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Ανανέωση σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Φυσικής Ταυτοποίησης Πολίτη και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ελέγχει την ταυτοποίηση του αιτούντα με το ταυτοποιητικό έγγραφο που προσκομίζει. Ελέγχει τα έγγραφα του πολίτη. Σε περίπτωση μη ορθών δικαιολογητικών ο υπάλληλος απορρίπτει το αίτημα.

       Σημειώσεις Tαυτοποιητικά έγγραφα που μπορούν να προσκομιστούν εναλλακτικά: - δελτίο ταυτότητας - διαβατήριο - διαβατήριο και άδεια παραμονής για πολίτες τρίτης χώρας.

       Ναι Όχι


      • 3 Είσοδος στην Ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης που επιθυμεί την μετατόπιση της παροχής του από την άσφαλτο στο πεζοδρόμιο καταθέτει το αίτημα του μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποτυχία φυσικής ταυτοποίησης ή ελειπή/λανθασμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 5 Καταχώρηση αιτούμενων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρίζονται τα αιτούμενα πεδία. Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να είναι γνωστά τα στοιχεία του ακινήτου, καθώς και ο αριθμό παροχής του.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση Πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα αποδίδει πρωτόκολλο στο αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τον αιτούντα για την ολοκλήρωση του αιτηματός του.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.