Μεταφορά Κινητών Αρχαίων για μη Εκθεσιακούς Σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση39266357-8ae1-4d4a-a699-0886b41f5a90 646097

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

21 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια μεταφοράς Κινητών Αρχαιοτήτων για μη Εκθεσιακούς σκοπούς εντός της ελληνικής επικράτειας, όταν η μεταφορά υπερβαίνει το πλαίσιο αρμοδιότητας της αιτούσας Υπηρεσίας (Εφορείας Αρχαιοτήτων ή Μουσείου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τη μεταφορά αρχαίων είναι δυνατόν να αιτηθεί πολίτης εφόσον σε αυτόν έχει χορηγηθεί από το ΥΠΠΟΑ άδεια μελέτης των εν λόγω αρχαίων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Είδος αρχαιοτήτων που πρόκειται να μεταφερθούν και αριθμός αντικειμένων ή αριθμός κιβωτίων συσκευασιών

2. Σκοπός της μεταφοράς (π.χ. δειγματοληψία, διενέργεια μελέτης, συντήρηση, ταύτιση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας κ.λπ.)

3. Ακριβής ημερομηνία και ώρα μεταφοράς

4. Ακριβής διεύθυνση χώρου εκκίνησης και τελικού προορισμού των προς μεταφορά έργων

5. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, κινητό τηλέφωνο του ατόμου που πραγματοποιεί τη μεταφορά (π.χ. οδηγός οχήματος) και των ατόμων που τη συνοδεύουν (π.χ. υπάλληλοι Εφορείας Αρχαιοτήτων/Μουσείου)

6. Ακριβή στοιχεία του μεταφορικού μέσου ή μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά. Συγκεκριμένα:

- για υπηρεσιακό ή άλλο όχημα: αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, μάρκα και χρώμα οχήματος

- για αεροπλάνο: αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης, ώρα αναχώρησης και άφιξης της πτήσης

- για ΚΤΕΛ/τρένο: αριθμός γραμμής, ώρα αναχώρησης και άφιξης του μεταφορικού μέσου

- για πλοίο: ονομασία πλοίου και δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης και άφιξης αυτού

- για ταξί: απλή αναφορά στη χρήση μισθωμένου οχήματος

7. Αν κρίνεται σκόπιμη η αστυνομική συνοδεία

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε φυσική μορφή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ή στο Μουσείο που έχει την αρμοδιότητα του/των προς μεταφορά μνημείου/ων. Για τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων βλ. σχετικό σύνδεσμο. Εάν ο αιτών είναι Εφορεία Αρχαιοτήτων/Μουσείο, η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (dameep@culture.gr)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

    Εκτύπωση

    Προϋποθέσεις

      Κόστος

        Σχετικά
        Εξερχόμενα

        Εξερχόμενα

        Απόφαση, Διοικητική πράξη

        Βήματα

          Ψηφιακά βήματα

            Άλλες πληροφορίες

            Εναλλακτικοί τίτλοι

            Διαδικασία μεταφοράς Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών για μη Εκθεσιακούς σκοπούς εντός της ελληνικής επικράτειας

            Επίσημος τίτλος

            Μεταφορά Κινητών Αρχαίων για μη Εκθεσιακούς σκοπούς


            Νομοθεσία

              Κατηγορίες

              Έναυσμα

              Αιτούμενη

              Τρόπος υποβολής

              Αίτηση (έντυπο)

              Τύπος

              Εξωστρεφής

              ,,,,


            • 1 Διοικητικές Σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων ή του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα προς μεταφορά πολιτιστικά αγαθά.

              Όχι Όχι

            • 1 Εγγραφα που πιστοποιούν την αναγκαιότητα της αιτούμενης μεταφοράς (π.χ. άδεια μελέτης, άδεια δειγματοληψίας, έγκριση μακροχρόνιου δανεισμού, αλληλογραφία με αστυνομική/εισαγγελική αρχή κ.λπ.) Άδεια

              Εγγραφα που πιστοποιούν την αναγκαιότητα της αιτούμενης μεταφοράς (π.χ. άδεια μελέτης, άδεια δειγματοληψίας, έγκριση μακροχρόνιου δανεισμού, αλληλογραφία με αστυνομική/εισαγγελική αρχή κ.λπ.)

              Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 4627

            • 2 Εισήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων/Μουσείου Υπηρεσιακό έγγραφο

              Εισήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων/Μουσείου

              Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


              Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ή φορέας εκτός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 6440

            • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/372657/266019/6276/3557/9.7.2019 2019

              Περιγραφή Διαδικασία έκδοσης Απόφασης Μεταφοράς Αρχαιοτήτων για μη εκθεσιακούς σκοπούς, εντός της ελληνικής επικράτειας


            • Νόμος 3028 2002 153 Α

              Περιγραφή Με τις διατάξεις του Νόμου ρυθμίζεται το θέμα της μεταφοράς αρχαίων στο ευρύτερο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

            • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης


              Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα τη μεταφορά του/των μνημείου/ων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε φυσική μορφή στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Εάν ο αιτών είναι Εφορεία Αρχαιοτήτων, η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

              Όχι Όχι


            • 2 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση και ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο


              Περιγραφή Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων διαβιβάζει την αίτηση μαζί με την εισήγησή της στην αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η τελευταία χρεώνει την υπόθεση σε αρμόδιο υπάλληλο.

              Όχι Όχι


            • 3 Ελεγχος των στοιχείων της υπόθεσης και έκδοση Απόφασης


              Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


              Όχι Όχι


            • 4 Ενημέρωση του αιτούντος και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ              Όχι Όχι


            • 5 Ενημέρωση των αστυνομικών αρχών για παροχή αστυνομικής συνοδείας κατά τη μεταφορά              Σημειώσεις Το βήμα 5 ακολουθείται μόνο στην περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση αστυνομικής συνοδείας.

              Όχι Όχι


            • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.