Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1562ca78-edd8-4a7f-bb9e-c52b11ab24c7 156278

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

19 λεπτά

Περιγραφή

Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς στον e-ΕΦΚΑ εισφορών που εκ παραδρομής κατέβαλαν στο ΤΕΚΑ, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση ασφάλισης στο Ταμείο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Μονάδα υποστήριξης διοικητικού συμβουλίου ΤΕΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων (εξαιρούνται οι Αριθμοί Μητρώου Οικοδομοτεχνικών Έργων των Δημοσίων Έργων).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Εάν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεταφοράς των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στο ΤΕΚΑ, ενημερώνεται κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, και αυτή δεν ολοκληρώνεται.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Οικονομικές Για την έγκριση της αίτησης πρέπει να υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο: το συνολικό ποσό των χρημάτων που απομένει στην καρτέλα του εργοδότη μετά την εξόφληση όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεών του, να είναι υψηλότερο από το αιτούμενο ποσό μεταφοράς.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο να είναι υψηλότερο από το άθροισμα των χρεώσεων των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που αφορούν τις μισθολογικές περιόδους του διμήνου που προηγείται του ημερολογιακού μήνα της αίτησης μεταφοράς.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα πρέπει ο χρήστης να έχει ήδη πιστοποιηθεί ως εργοδότης για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 43, 45 4826 2021 160 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 43 ρυθμίζονται θέματα καταβολής και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ, ενώ στο άρθρο 45 προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλων τεχνικών ή λεπτομερειακών ζητημάτων που αφορούν το θέμα αυτό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100160

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 73160 2022 4133 Β

       Περιγραφή Ο e-ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ: μετά από σχετικό αίτημα του υπόχρεου και μετά από απόφαση του ΤΕΚΑ επ’ αυτού, ο e-ΕΦΚΑ μεταφέρει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τον λογαριασμό συλλογής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ στον λογαριασμό εισφορών υπέρ e- ΕΦΚΑ και τα πιστώνει στην καρτέλα-λογαριασμό καταβολών του υπόχρεου που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204133

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2022

       Περιγραφή Απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΚΑ για την εξειδίκευση των οικονομικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στην πολιτική επιστροφών των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

       Νομικές παραπομπές https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%A6%CE%A946%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%94-%CE%A7%CE%92%CE%9C

       ΑΔΑ 6ΗΦΩ46ΝΟΡΔ-ΧΒΜ

      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/metaphora-katabolon-apo-to-teka-ston-e-ephka

       Περιγραφή Ο χρήστης πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ eΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Εμφάνιση καταβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/metaphora-katabolon-apo-to-teka-ston-e-ephka

       Περιγραφή Ο χρήστης βλέπει αναλυτικά όλες τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει υπέρ ΤΕΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή καταβολής προς μεταφορά και επιτυχής καταχώριση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/metaphora-katabolon-apo-to-teka-ston-e-ephka

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει τη συγκεκριμένη καταβολή που επιθυμεί να μεταφέρει στον e-ΕΦΚΑ και εμφανίζεται πεδίο όπου συμπληρώνει το ποσό. Εφόσον πληρούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις, η αίτηση καταχωρίζεται επιτυχώς.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/metaphora-katabolon-apo-to-teka-ston-e-ephka

       Περιγραφή Ο χρήστης μεταβαίνει στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ για την εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.