Μετεγγραφές Καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση30b32fb1-40b4-436d-b889-a239bac6bc55 756230

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις μετεγγραφές καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού. Απευθύνεται σε καταρτιζόμενους, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να μετεγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, σε άλλο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου που είναι καταρτιζόμενος σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) για μετεγγραφή του σε άλλο ΙΕΚ του ΟΤΕΚ. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι και η σειρά προτίμησης των ΙΕΚ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Η διοικητική αρχή οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο επί της αιτήσεως θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετεγγραφές Καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος, αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς του.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει εκδοθεί σχετική δημόσια ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), η οποία καταρτίζεται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών Εξετάσεων του τρέχοντος κάθε φορά εξαμήνου κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση των λόγων που προβάλλει ο καταρτιζόμενος στην αίτηση μετεγγραφής του. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση των λόγων που προβάλλει ο καταρτιζόμενος στην αίτηση μετεγγραφής του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 39 3498 2006 230 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 12315 2007 2156 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202156

      • 1 Αίτηση του ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταρτιζόμενος σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ του ΟΤΕΚ, υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΙΕΚ, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης που καταρτίζεται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικών Εξετάσεων του εξαμήνου κατάρτισης. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι και η σειρά προτίμησης των ΙΕΚ.

       Σημειώσεις Εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές κατ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του καταρτιζόμενου και αποδεδειγμένα, με γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, χρήζει ειδικής ιατρικής παρακολούθησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση εισήγησης του Προϊσταμένου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δικαιολογητικά θεωρούνται εκείνα που κατά περίπτωση αρκούν για τη στοιχειοθέτηση των λόγων που προβάλλει ο καταρτιζόμενος στην αίτηση μετεγγραφής του.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ή μη απόφασης μετεγγραφής και ενημέρωση του αιτούντος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.