Μηνιαία οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6b5be1a0-ac82-4a66-86fc-70027a95c5fa 843735

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΣ, προερχομένων αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

21/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Για να απονεμηθεί η Οικονομική Ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ, θα πρέπει πρώτα να έχει απονεμηθεί μέρισμα από το ΜΤΣ. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ο αιτούμενος μπορεί να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή για την προσβολή της Διοικητικής Πράξης. Ο φορέας υποχρεούται να την εξετάσει. Εάν ο αιτούμενος δεν ικανοποιηθεί τότε μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων της διοίκησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Απονομή Στρατιωτικής Συντάξεως και λήψη μερίσματος από το ΜΤΣ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 8,9 2448 1996 279 Α

       Περιγραφή Ιδρυτικός Νόμος ΕΚΟΕΜΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100279

      • Υπουργική Απόφαση 3 95111059233516781 2016 3395 Β

       Περιγραφή Επανακαθορισμός δικαιούμενης Οικονομικής Ενίσχυσης.Αρ.Πραξης: Φ.951.1/105/923351Σ.6781

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203395

      • 1 Απονομή Στρατιωτικής Συντάξεως από ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού για Απονομή Μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 3 Διεκπεραίωση του φακέλου από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και διαβίβαση αυτού στον ΕΚΟΕΜΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 4 Απονομή Δικαιούμενης Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.