Μηνιαία οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6b5be1a0-ac82-4a66-86fc-70027a95c5fa 843735

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  -1 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Μήνας

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΣ, προερχομένων αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

  Κατατίθεται από

  ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Για να απονεμηθεί η Οικονομική Ενίσχυση ΕΚΟΕΜΣ, θα πρέπει πρώτα να έχει απονεμηθεί μέρισμα από το ΜΤΣ. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     ο αιτούμενος μπορεί να ακήσει ιεραρχική προσφυγή για την προσβολή της Διοικητικής Πράξης. Ο φορέας υποχρεούται να την εξετάσει. Εάν ο αιτούμενος δεν ικανοποιηθεί τότε μπορεί να σκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων της διοίκησης.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Απονομή Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        email, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ασφαλιστικές Απονομή Στρατιωτικής Συντάξεως και λήψη μερίσματος από το ΜΤΣ.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 8,9 2448 1996 279 Α

        Περιγραφή Ιδρυτικός Νόμος ΕΚΟΕΜΣ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100279

       • Υπουργική Απόφαση 3 2016 3395 Β

        Περιγραφή Επανακαθορισμός δικαιούμενης Οικονομικής Ενίσχυσης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203395

       • 1 Απονομή Στρατιωτικής Συντάξεως από ΕΦΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας        Όχι Όχι


       • 2 Αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού για Απονομή Μερίσματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα        Όχι Όχι


       • 3 Διεκπεραίωση του φακέλου από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και διαβίβαση αυτού στον ΕΚΟΕΜΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα        Όχι Όχι


       • 4 Απονομή Δικαιούμενης Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.