Μητρώο Εφέδρων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηee0b91c6-32cf-4acb-ba1e-be9f67f1ff01 833360

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

105 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μητρώο Εφέδρων του Σώματος, έως την ημερομηνία του ορίου ηλικίας του βαθμού που είχαν στην ενέργεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπ αριθ. 6025/1/6-α΄ από 10/01/1990 διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την 6025/1/6-α΄ από 10/01/1990 διαταγή του Αρχηγού παρέχονται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οδηγίες και κατευθύνσεις, σχετικά με την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος της εφεδρικής δύναμης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφοδιαγραφή εφέδρων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Εφεδρεία Ελληνικής Αστυνομίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εφέδρων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Στο στέλεχος της εφεδρείας εγγράφονται οι εξερχόμενοι από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μόνιμοι Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι, εφόσον δεν εξήλθαν λόγω υγείας, ορίου ηλικίας ή απόταξης, καθώς και οι μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Ανθυπαστυνόμοι, που ανήκαν στην εφεδρεία των καταργηθέντων Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων. Επίσης εγγράφονται οι προϋπηρετήσαντες, τουλάχιστον επί εξαετία Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες, στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον δεν υπέχουν στρατιωτική υποχρέωση και δεν εξήλθαν λόγω υγείας, ορίου ηλικίας, απόταξης ή κρίσης τους ως μη ικανών για μόνιμη παραμονή και οι Υπαξιωματικοί, Χωροφύλακες και Αστυφύλακες, που ανήκαν στην εφεδρεία των καταργηθέντων Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 6025/1/1-ζ΄ 1989 719 Β

       Περιγραφή Στην Υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προυποθέσεις εγγραφοδιαγραφής των εφέδρων αστυνομικών στο στέλεχος της εφεδρείας, η υπηρεσιακή παρακολούθησή τους για τυχόν μεταβολές που δικαιολογούν διαγραφή τους, όπως και οι υποχρεώσεις τους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι σ αυτήν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200719

      • 1 Έκδοση διαταγής Αρχηγού για την εγγραφή εφέδρων της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εγγραφή των εφέδρων στο οικείο Μητρώο του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται με διαταγή του Αρχηγού, κατόπιν προτάσεως της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την αποστρατεία ή απόλυση του Αστυνομικού Προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση Ειδικού Φύλλου Πορείας στον έφεδρο (Απολυτήριο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιούν το Προεδρικό Διάταγμα αποστρατείας ή την απόφαση απόλυσης σε Αστυνομικό υπάλληλο, που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις εγγραφών του στο Μητρώο της Εφεδρείας χορηγούν σε αυτόν, με απόδειξη, ειδικό φύλλο πορείας (Απολυτήριο), στο οποίο αναγράφεται η Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου κατοικίας του, στην οποία οφείλει να παρουσιασθεί σε περίπτωση ανάκλησης του.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης στον έφεδρο (Φ.Α.Π)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσουν Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (Φ.Α.Π) και το αποστέλλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του εφέδρου, προς τήρηση, στο οποίο γνωρίζουν και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του Εφέδρου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση υποχρεώσεων του εφέδρου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του εφέδρου για τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σχετική Υπουργική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή στρατολογικών εγγράφων στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται για κάθε έναν έφεδρο, Πίνακας Στρατολογικών στοιχείων, ο οποίος υποβάλλεται στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μαζί με την απόδειξη παραλαβής του Φύλλου Πορείας. Οι πίνακες Στρατολογικών στοιχείων των Αστυφυλάκων και Αρχιφυλάκων πριν υποβληθούν, αποστέλλονται για έλεγχο και θεώρηση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (πρώην Στρατολογικά Γραφεία).

       Όχι Όχι


      • 6 Τήρηση Μητρώου εφέδρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Μητρώο εφέδρων της Ελληνικής Αστυνομίας, τηρείται από την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την συνδρομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τα δεδομένα του (εγγραφοδιαγραφές εφέδρων) επικαιροποιούνται συνεχώς, με σκοπό την αριθμητική παρακολούθηση των εφέδρων κατά στρατολογικές κλάσεις, για τυχόν ανάκλησή τους ή μέρος αυτών στην ενέργεια, σε καιρό ειρήνης, γενικής ή μερικής επιστράτευσης ή πολέμου για την αντιμετώπιση επείγουσων υπηρεσιακών αναγκών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.