Μητρώο αστικών συνεταιρισμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f0c77ed-9f30-47cf-81a3-356cf71a2fd1 120778

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ενημέρωση και επικαιροποίηση του μητρώου αστικών συνεταιρισμών που τηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και απευθύνεται σε πολίτες συνεταιριστές για την υποβοήθηση της ανάπτυξης του συνεταιριστικού κινήματος. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους εν ενεργεία αστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς που υφίστανται στη χώρα πριν την έναρξη των εργασιών χωροθέτησης και πολεοδόμησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών εισόδου στην εφαρμογη του Γ.Ε.Μ.Η

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων αστικών συνεταιρισμών. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων αστικών συνεταιρισμών.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • Νόμος 1 1667 1986 196 Α

       Περιγραφή Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των αστικών συνεταιρισμών. Οι διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), του άρθρου 3 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154), του άρθρου 17 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), του άρθρου 181 του ν. 3588/2007 (Α΄ 152), του άρθρου 26 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), των άρθρων 3 και 6 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216),του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), του άρθρου 28 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), των άρθρων 36 και 59 του ν. 4223/2013 (Α΄287), του άρθρου 167 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του άρθρου 12 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), του άρθρου 98 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), του άρθρου 5 του ν. 4340/2015 (Α΄ 134), του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), του άρθρου 76 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212), του άρθρου 147 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), του άρθρου 95 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), του άρθρου 116 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και του άρθρου 73 του ν. 4916/2022 (Α΄ 65) και ισχύουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100196

      • Προεδρικό Διάταγμα 34 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων, όπως αυτές κατανέμονται στα Τμήματα που τη διαρθρώνουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Υπουργική Απόφαση 0000503 2017

       Περιγραφή Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014, σχετικά με την "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα".

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%95%CE%A7%CE%97-%CE%99%CE%9C%CE%A4?inline=true

       ΑΔΑ ΩΖΕΧΗ-ΙΜΤ

      • 1 Σύνδεση με την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. για την άντληση στοιχείων δημοσιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων, έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σχετικοί κωδικοί εισόδου της εφαρμογής Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τους αστικούς συνεταιρισμούς.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναζήτηση στοιχείων των αστικών συνεταιρισμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας/χειριστής της εφαρμογής, κάνοντας χρήση των σχετικών ψηφιακών εργαλείων, αναζητά κάθε σχετική ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά τους αστικούς συνεταιρισμούς.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξαγωγή ψηφιακών αρχείων αστικών συνεταιρισμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας/χειριστής της εφαρμογής, εξαγάγει τα σχετικά ψηφιακά αρχεία που αφορούν τους αστικούς συνεταιρισμούς.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση μητρώου αστικών συνεταιρισμών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας, με βάση τις πληροφορίες που άντλησε από την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ., ενημερώνει και επικαιροποιεί το μητρώο αστικών συνεταιρισμών στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.