Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση854884f8-6c5a-447b-9823-704083bd6aa2 948275

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα συλλογικών συμβάσεων και συλλογικής οργάνωσης., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

22 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα συλλογικών συμβάσεων και συλλογικής οργάνωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής, οι οργανώσεις:

-ναυτεργατών -αστυνομικών υπαλλήλων -πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ

-στρατιωτικών και Κοινών Σωμάτων

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Εγγραφή οργάνωσης εργοδοτών στο γενικό μητρώο οργανώσεων εργοδοτών

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό O νόμιμος εκπρόσωπος της οργάνωσης κατά την αρχική εγγραφή συμπληρώνει τους κωδικούς taxisnet. Με την έγκριση της αίτησης, η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του μητρώου.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρακτικό ίδρυσης της οργάνωσης (συστατική/ιδρυτική πράξη) Πρακτικό

       Πρακτικό ίδρυσης της οργάνωσης (συστατική/ιδρυτική πράξη)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Διαταγή του δικαστή περί εγγραφής της οργάνωσης στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου. Απόφαση

       Διαταγή του δικαστή περί εγγραφής της οργάνωσης στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Ισχύον επικυρωμένο από το οικείο Πρωτοδικείο καταστατικό, στο οποίο αποτυπώνονται επί σφραγίδος οι αριθμοί εγγραφής στο δημόσιο βιβλίο σωματείων (αριθμός μητρώου) και το ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων (ειδικός αριθμός). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ισχύον επικυρωμένο από το οικείο Πρωτοδικείο καταστατικό, στο οποίο αποτυπώνονται επί σφραγίδος οι αριθμοί εγγραφής στο δημόσιο βιβλίο σωματείων (αριθμός μητρώου) και το ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων (ειδικός αριθμός).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνονται ευκρινώς επί του αρχείου του καταστατικού, αυτό συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί κατάθεσης σωματείου (στο οποίο αποτυπώνονται οι συγκεκριμένες εγγραφές και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού), της πλέον πρόσφατης έκδοσης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Κατάλογος Μελών Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος Μελών


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 6 1876 1990 27 Α

       Περιγραφή Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Νομιμοποίηση εκπροσώπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100027

      • Υπουργική Απόφαση 62599 2021 4279 Β

       Περιγραφή Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204279

      • Εγκύκλιος 80823 2022

       Περιγραφή Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A13%CE%91%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%92%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ Ρ3ΑΕ46ΜΤΛΚ-ΣΒΟ

      • 1 Υποβολή ψηφιακής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Ψηφιακής Αίτησης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/


       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση Ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.