Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΤΑ προς τρίτους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa8aa9d57-2165-4b36-9592-04a753715c1c 895721

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποτροπή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Παρατηρήσεις

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω δύο (2) κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats. Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί ο Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr/, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Κόμβος Διαλειτουργικότητας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού από το Υπουργείου Εσωτερικών, στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων "Ειδικός λογαριασμός για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών" για κάθε Οργανισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Εγγραφή των στατιστικών ανταποκριτών των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα διάθεσης οικονομικών στοιχείων σε αυτόν. Οδηγίες για την παροχή κωδικών δίνονται στο υπ΄ αριθμ. 38617/23-5-2021 έγγραφο της υπηρεσία μας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι αναλυτικές καταστάσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr με την υποβολή του πρότυπου αρχείου excel ARREARS2022XX_.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 107 4714 2020 148 Α

       Περιγραφή Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100148

      • Εγκύκλιος 2/47972/0026/16-6-2018 2018

       Περιγραφή Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A98%CE%9B%CE%9D%CE%97-4%CE%95%CE%93%22&page=0

       ΑΔΑ Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ως προς την ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες, τη διαδικασία ελέγχου αναλήψεων υποχρεώσεων και την ευθύνη των αρμοδίων οργάνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Επίσημο έγγραφο 38618 2021

       Περιγραφή Έγγραφο με το οποίο οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημερώνονται για τη δημιουργία του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr/, με τίτλο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ, αποκλειστικά για τη συλλογή οικονομικών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.


      • 1 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αναλυτικής κατάστασης τριμήνου στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ενημερώνονται για την υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων έκαστου τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται το ανώτατο χρονικό διάστημα υποβολής της αναλυτικής κατάστασης στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr. και παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση της αναλυτικής κατάστασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών της αναλυτικής κατάστασης με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών έκαστου ΟΤΑ υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται οι λόγοι μη εξόφλησης ανά παραστατικό δαπάνης.

       Σημειώσεις Ο διαχειριστής της εφαρμογής ΕΔΤ δημιουργεί το πρόθεμα με την ονομασία του αρχείου ARREARS2022XX_ (όπου ΧΧ ο μήνας αναφοράς) για την υποβολή της αναλυτικής κατάστασης με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του φορέα. Κατόπιν, ο στατιστικός ανταποκριτής του φορέα, εισερχόμενος στην εφαρμογή του ΕΔΤ https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota υποβάλλει το αρχείο excel με την ονομασία ARREARS2022XΧ_ δηλαδή την αναλυτική κατάσταση με το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του τριμήνου αναφοράς.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάθεση χρηματικού ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αμέσως μετά την υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών έκαστου ΟΤΑ καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί στο Τ.Π.κΔ. για λογαριασμό του το χρηματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του λογαριασμού να καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους.

       Σημειώσεις Από το ποσό κατάθεσης εξαιρούνται οι δαπάνες που δεν έχουν εξοφληθεί με την παρακάτω αιτιολογία : - Δαπάνες που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων - Δαπάνες που είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα - Δαπάνες που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους - Δαπάνες που έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος ισοζυγίου μεταξύ ειδικού λογαριασμού και ληξιπρόθεσμων οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο μεταξύ του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως έχουν υποβληθεί μέσω της αναλυτικής κατάστασης στον ΕΔΤ, το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους του φορέα όπως τηρείται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ., καθώς επίσης και το υπόλοιπο του ποσού που έχει κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του ΤΠκΔ για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

       Όχι Όχι


      • 5 Αρνητικός έλεγχος ισοζυγίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση παρακράτηση από την επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες. Το παρακρατούμενο ποσό κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό προς αποκατάσταση του ισοζυγίου και προς εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

       Σημειώσεις - Απο το παρακρατούμενο ποσό εξαιρούνται οι δαπάνες της περ. β) της παρ. 2 του Ν. 4714/2020. - Το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

       Ναι Όχι


      • 6 Θετικός έλεγχος ισοζυγίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Όταν από τον έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσματος αποδεσμεύεται από τον ειδικό λογαριασμό κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους. Κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος.

       Ναι Όχι


      • 7 Δημοσίευση δημοσιονομικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών σύνοψη των στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ανά ΟΤΑ και ανά νομικό πρόσωπο, καθώς και των παρακρατηθέντων ποσών για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.