Μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb0775f54-2cb1-4471-a9f6-1a893d2b7e86 168364

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαδικασία μονιμοποίησης των Ακολούθων Πρεσβείας που διορίσθηκαν στον βαθμό αυτό, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη Διπλωματική Ακαδημία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΑίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Διορισμός σε θέση Ακολούθου Πρεσβείας

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους ως Ακολούθων Πρεσβείας, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στην Διπλωματική Ακαδημία (άρθρο 48 Ν. 4781/2021)

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας μετά τον διορισμό σε θέση Ακολούθου Πρεσβείας

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ύπαρξη εκθέσεων αξιολόγησης από τους προϊσταμένους τους.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 350 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Περιγραφή προϋποθέσεων και διαδικασίας μονιμοποίησης Ακολούθων Πρεσβείας. Οι θετικώς κρινόμενοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται, ενώ οι κρινόμενοι ως μη μονιμοποιητέοι απολύονται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Διαπίστωση συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου μονιμοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπίστωση συνδρομής της τυπικής προϋπόθεσης συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου μονιμοποίησης.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 2 του Ν. 4781/2021, οι Ακόλουθοι Πρεσβείας απαιτείται να έχουν διανύσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησής τους στην Διπλωματική Ακαδημία. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας μετά τον διορισμό τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή του θέματος στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εξωτερικών παραπέμπει το θέμα της μονιμοποίησης των Ακολούθων Πρεσβείας στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Σημειώσεις Εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, το θέμα της μονιμοποίησης των Ακολούθων Πρεσβείας παραπέμπεται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με την υπογραφή παραπεμπτικού εγγράφου από τον Υπουργό Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπερίληψη θέματος στη Σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο αυτού και συμπερίληψη της μονιμοποίησης των Ακολούθων Πρεσβείας στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το παραπεμπτικό έγγραφο του Υπουργού.

       Όχι Όχι


      • 4 Κρίση Ακολούθων Πρεσβείας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει εάν οι Ακόλουθοι Πρεσβείας είναι κατάλληλοι ή όχι προς μονιμοποίηση.

       Σημειώσεις Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να διαμορφώσει άποψη, λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις των προϊσταμένων τους και τα λοιπά στοιχεία του μητρώου τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Θετική κρίση Ακολούθου Πρεσβείας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ότι κάποιος Ακόλουθος Πρεσβείας είναι κατάλληλος προς μονιμοποίηση

       Σημειώσεις Η θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποτυπώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση μονιμοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης μονιμοποίησης του Ακολούθου Πρεσβείας από τον Υπουργό

       Ναι Ναι


      • 7 Αρνητική κρίση Ακολούθου Πρεσβείας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ότι κάποιος Ακόλουθος Πρεσβείας δεν είναι κατάλληλος προς μονιμοποίηση

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, οφείλει να καλέσει σε ακρόαση τον ενδιαφερόμενο Ακόλουθο Πρεσβείας (ουσιώδης τύπος της διαδικασίας). Η αρνητική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποτυπώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόλυση Ακολούθου Πρεσβείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης απόλυσης του Ακολούθου Πρεσβείας από τον Υπουργό

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.