Μονιμοποίηση υπαλλήλων κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Διοικητικής Λογιστικής Υποστήριξης, Επικοινωνιών και Πληροφορικής και Επιμελητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf424781b-5e7a-4578-8a6a-6be4a2f710ff 424781

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων των κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μονιμοποίηση υπαλλήλων κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Διορισμός υπαλλήλων στους Κλάδους Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό του δόκιμου υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών.Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 εδαφ. 2 του Ν. 3528/2007: Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 393,401,409,417 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Υπουργική Απόφαση 2 και 3 παρ. 2 23ΓΓ-13739 2021 1234 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού στον Προϊστάμενο της ΣΤ-Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης) και αναπλήρωση του τελευταίου, σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύματος, από τον Προϊστάμενο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης (άρθρο 3 παρ. 2 Υπουργικής Απόφασης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201234

      • 1 Έλεγχος για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου μονιμοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπίστωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης της συνδρομής της τυπικής προϋπόθεσης συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου για μονιμοποίηση.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τα άρθρα: 393 παρ. 3 (Κλάδος Διοικητικού Προξενικού), 401 παρ. 3 (Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής), 409 παρ. 3 (Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης) και 417 παρ. 3 (Κλάδος Επιμελητών) του Ν. 4781/2021, οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού , Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών, διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή του θέματος της μονιμοποίησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εξωτερικών παραπέμπει το θέμα της μονιμοποίησης των υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Σημειώσεις Εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, το θέμα της μονιμοποίησης των υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών εισάγεται προς συζήτηση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με παραπεμπτικό έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπερίληψη του θέματος της μονιμοποίησης στη Σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο αυτού και συμπερίληψη του θέματος της μονιμοποίησης των υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το παραπεμπτικό έγγραφο του Υπουργού.

       Όχι Όχι


      • 4 Κρίση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει εάν οι δόκιμοι υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών είναι κατάλληλοι ή όχι προς μονιμοποίηση.

       Σημειώσεις Για το σχηματισμό της κρίσης του, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των υπό μονιμοποίηση υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • 5 Θετική κρίση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ότι δόκιμοι υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση

       Σημειώσεις Η θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποτυπώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση μονιμοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης μονιμοποίησης.

       Ναι Ναι


      • 7 Αρνητική κρίση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ότι δόκιμοι υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών & Πληροφορικής, Διοικητικής & Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών δεν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, οφείλει να καλέσει σε ακρόαση τον υπάλληλο (ουσιώδης τύπος της διαδικασίας) πριν αποφασίσει οριστικά. Η αρνητική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποτυπώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόλυση υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης απόλυσης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.