Νηολόγηση πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea7f0c86-2d88-44b2-bc03-0ed741807c14 952524

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12

Κόστος

Από 161 έως 256 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο νηολόγιο ποντοπόρων πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


Τελευταία ενημέρωση

10/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση νομίμου εκπροσώπου πλοιοκτήτριας εταιρείας με θεώρηση γνησίου υπογραφής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Νηολόγηση πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ποσοτικές Το πλοίο να είναι άνω των 1500 κόρων ολικής χωρητικότητας.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Η πλοιοκτήτρια εταιρεία να καλύπτει σε ποσοστό άνω του 50% ελληνικά συμφέροντα.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο χαρτοσήμου 36 Ευρώ 36 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1229

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Παράβολο νηολόγησης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 120 Ευρώ. 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000-29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000-9999,99 ο.χ.), 15 ευρώ (100-999,99 ο.χ.), 5 ευρώ (κάτω των 99,99 ο.χ.). 5 € - 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3741

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Συμφωνητικό πώλησης (BILL OF SALE) μεταξύ των συμβαλλομένων με θεώρηση γνησίου υπογραφών τους. Συμφωνητικό πώλησης

       Συμφωνητικό πώλησης (BILL OF SALE) μεταξύ των συμβαλλομένων με θεώρηση γνησίου υπογραφών τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5009

      • 2 Αποστολή σχετικού σήματος του ΥΝΑΝΠ/Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ’ για την νηολόγηση του πλοίου στο οποίο γνωρίζεται ο αριθμός της Εγκριτικής πράξης Νηολόγησης του πλοίου. Έγκριση

       Αποστολή σχετικού σήματος του ΥΝΑΝΠ/Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ’ για την νηολόγηση του πλοίου στο οποίο γνωρίζεται ο αριθμός της Εγκριτικής πράξης Νηολόγησης του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εγκριτική απόφαση κ.κ. Υπουργών Οικονομικών- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται σε Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 3 Πιστοποιητικό κατασκευαστή (builder’s certificate) με τιμολόγιο (commercial invoice) και πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό κατασκευαστή (builder’s certificate) με τιμολόγιο (commercial invoice) και πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται όταν πρόκειται για νεότευκτο στο εξωτερικό πλοίο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας και πιστοποιητικό καταμέτρησης (σε ισχύ). Έγγραφο εθνικότητας

       Αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας και πιστοποιητικό καταμέτρησης (σε ισχύ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται όταν πρόκειται για πλοίο που έφερε προηγούμενη σημαία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9368

      • 5 Πιστοποιητικό καταμέτρησης που εκδίδεται από το ΥΝΑΝΠ/ Κλάδο Ελέγχου Πλοίων ή αναγνωρισμένο νηογνώμονα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταμέτρησης που εκδίδεται από το ΥΝΑΝΠ/ Κλάδο Ελέγχου Πλοίων ή αναγνωρισμένο νηογνώμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι δυνατό να εκδοθεί Προσωρινό Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (ΠΠΚ) από την νηολογούσα αρχή κατόπιν διαταγής ΥΝΑΝΠ/ΔΠΝ δ’ βάσει στοιχείων αλλοδαπού πιστοποιητικού καταμέτρησης / εγγράφου εθνικότητας ή πιστοποιητικού καταμέτρησης αναγνωρισμένου Νηογνώμονα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό διαγραφής από το προηγούμενο Νηολόγιο - σημαία. Εναλλακτικά απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας και ελεύθερο βαρών καθώς και έγγραφη δέσμευση (letter of undertaking) ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό διαγραφής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό διαγραφής από το προηγούμενο Νηολόγιο - σημαία. Εναλλακτικά απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας και ελεύθερο βαρών καθώς και έγγραφη δέσμευση (letter of undertaking) ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό διαγραφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση που το προς νηολόγηση πλοίο έφερε προηγουμένως σημαία Ρωσίας, Ιταλίας, Κύπρου, Δ. Γερμανίας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, Αιγύπτου, Γεωργίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Κίνας, Κροατίας, Ν. Αφρικής, Τυνησίας, Ουκρανίας, Συρίας, Λετονίας και Τουρκίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Διασάφηση Τελωνείου εισαγωγής. (απαιτείται σ την περίπτωση που το πλοίο αγοράστηκε από αλλοδαπούς (εκτός των χωρών Ε.Ε.) Τελωνειακή διασάφηση

       Διασάφηση Τελωνείου εισαγωγής. (απαιτείται σ την περίπτωση που το πλοίο αγοράστηκε από αλλοδαπούς (εκτός των χωρών Ε.Ε.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6836

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της αγοράστριας εταιρείας περί: α) Πλοιοκτησίας β) Ότι το πλοίο δεν είναι νηολογημένο στα Νηολόγια άλλου ελληνικού λιμένα ούτε έχει λάβει Προσωρινά Ναυτιλιακά Έγγραφα γ) Διορισμού και αποδοχής διορισμού αντικλήτου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της αγοράστριας εταιρείας περί: α) Πλοιοκτησίας β) Ότι το πλοίο δεν είναι νηολογημένο στα Νηολόγια άλλου ελληνικού λιμένα ούτε έχει λάβει Προσωρινά Ναυτιλιακά Έγγραφα γ) Διορισμού και αποδοχής διορισμού αντικλήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ή αντιπροσώπου του περί αλλαγής των πιστοποιητικών ασφαλείας και γραμμής φόρτωσης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (ΠΑΖΕΘ) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ή αντιπροσώπου του περί αλλαγής των πιστοποιητικών ασφαλείας και γραμμής φόρτωσης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (ΠΑΖΕΘ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία το πλοίο έφερε προηγουμένως ξένη σημαία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Έντυπο εγγράφου εθνικότητας από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Διεθνές) Έγγραφο εθνικότητας

       Έντυπο εγγράφου εθνικότητας από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Διεθνές)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 11 Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Good Standing) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Good Standing) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τη νομιμοποίηση τόσο των αλλοδαπών εταιρειών (πωλήτριας) όσο και της αγοράστριας εταιρείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 12 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τη νομιμοποίηση τόσο των αλλοδαπών εταιρειών (πωλήτριας) όσο και της αγοράστριας εταιρείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 13 Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Ειδικά για τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands) απαιτείται πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Ειδικά για τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands) απαιτείται πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τη νομιμοποίηση τόσο των αλλοδαπών εταιρειών (πωλήτριας) όσο και της αγοράστριας εταιρείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13 2687 1953 317 Α

       Περιγραφή ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100317

      • 1 Παραλαβή του φακέλου της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Νηολόγηση πλοίου και έκδοση εγγράφου εθνικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα υποβαλλόμενα δικιαολογητικά είναι ορθά τότε ο νηολόγος προχωρά στη νηολόγηση του πλοίου και εκδίδεται το σχετικό Έγγραφο Εθνικότητας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.