Οδηγίες Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού των Δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e86da5e-eff7-4b44-8852-abcf38c34af8 459873

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση, σε ετήσια βάση, Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οι οδηγίες για την κατάρτιση, την εκτέλεση και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων. Η διαδικασία απευθύνεται στους δήμους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η ΚΥΑ παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων εκδίδεται μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77, του Ν. 4172/2013.

  Διάρκεια Ισχύος

  Έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Εσωτερική διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Δήμων

       Επίσημος τίτλος

       Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη


        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Διοικητικές Λήψη πληροφόρησης από την καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την εκτίμηση του ύψους των πιστώσεων που θα δοθούν, ανά σκοπό, στους ΟΤΑ Α Βαθμού, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Λήψη παροχής γνώμης από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Λήψη υπογραφής του σχεδίου της ΚΥΑ από το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

        Όχι Όχι

       • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που οι ΟΤΑ Α Βαθμού θα λάβουν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανά σκοπό, εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που οι ΟΤΑ Α Βαθμού θα λάβουν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανά σκοπό, εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Παροχή γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Απόφαση

        Παροχή γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Υπογραφή του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Άλλο

        Υπογραφή του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 189 4555 2018 133 Α

        Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ, εντός του μήνα Ιουλίου κάθε έτους, περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRwXcEVmoJKVw-Yab2gXq V1eqvjRbp9PfpDu0enVf9b

       • Νόμος 77 4172 2013 167 Α

        Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εντός του μήνα Ιουλίου κάθε έτους, περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δήμων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufIfsXQ5hV32 OJlfQiGThUs-bR -pzcgWXeogLnqDYv

       • Νόμος 175 3463 2006 114 Β

        Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παροχή οδηγιών κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHS7RkLmkOPHW20UoL dolR4J1CBn6vRurYLmlFUFZB

       • 1 Υπηρεσιακό Σημείωμα προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Προκειμένου η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εκκινήσει τη διαδικασία σύνταξης του σχεδίου της ΚΥΑ, αποστέλλεται Υπηρεσιακό Σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του οικείου Υπουργείου, με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση του ύψους της επιχορήγησης, που εκτιμάται ότι θα λάβουν οι ΟΤΑ Α Βαθμού, ανά σκοπό, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για το επόμενο οικονομικό έτος.

        Όχι Όχι


       • 2 Σύνταξη του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Εφόσον έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως, από την καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, το ύψος της επιχορήγησης που εκτιμάται ότι θα λάβουν οι ΟΤΑ Α Βαθμού, ανά σκοπό, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος, συντάσσεται το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 3 Αίτημα διατύπωσης γνώμης από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρου 77, ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

        Σημειώσεις Από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων της παρ. 1, άρθρου 77, του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι η γνωμοδότηση της ΚΕΔΕ συνιστά απλή γνώμη και εξ αυτού του λόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας α) το περιεχόμενο αυτής δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για το αποφασιστικό όργανο και β) αν η προθεσμία υποβολής της γνώμης παρέλθει, το αποφασίζον όργανο μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της πράξης και χωρίς τη γνώμη αυτή. Συνακόλουθα, ακόμη και στην περίπτωση μη υποβολής, από μέρους της ΚΕΔΕ, της εν λόγω γνώμης, η εξέλιξη της έκδοσης απόφασης συνεχίζεται απρόσκοπτα.

        Όχι Όχι


       • 4 Εμπρόθεσμη υποβολή γνώμης της ΚΕΔΕ - επεξεργασία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Εφόσον η γνώμη της ΚΕΔΕ υποβληθεί εντός της ζητηθείσας από το Υπουργείο προθεσμίας, γίνεται η σχετική επεξεργασία του περιεχομένου αυτής.

        Σημειώσεις Τα διαλαμβανόμενα της γνώμης μπορεί να περιέχουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ, ενδέχεται δε και να μην υπάρχουν παρατηρήσεις. Εάν τυχόν υπάρχουν παρατηρήσεις, και δεδομένου ότι η εν λόγω γνώμη δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, η Υπηρεσία, κατόπιν επεξεργασίας τους, κρίνει αν είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη επί του σχεδίου ΚΥΑ. Στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο, συντάσσεται εκ νέου το σχέδιο της απόφασης.

        Ναι Όχι


       • 5 Εκπρόθεσμη υποβολή γνώμης της ΚΕΔΕ        Σημειώσεις Δεδομένου ότι η γνωμοδότηση της ΚΕΔΕ συνιστά απλή γνώμη, τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή της δεν επηρεάζει την εξέλιξη έκδοσης της ΚΥΑ.

        Ναι Όχι


       • 6 Μη υποβολή γνώμης της ΚΕΔΕ


        Περιγραφή Δεδομένου ότι η γνωμοδότηση της ΚΕΔΕ συνιστά απλή γνώμη, τυχόν μη υποβολή της δεν επηρεάζει την εξέλιξη έκδοσης της ΚΥΑ.

        Ναι Όχι


       • 7 Σύνταξη σχεδίου εισήγησης ΓΔΟΥ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο εισήγησης των διατάξεων της περ. ε, παρ. 5, άρθρου 24, του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Με την εισήγηση αυτή, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, διατυπώνει την ύπαρξη ή μη δημοσιονομικής επίπτωσης που η έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα επιφέρει στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού. Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το σχέδιο της απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 8 Προώθηση σχεδίου ΚΥΑ για υπογραφή


        Περιγραφή Το σχέδιο της ΚΥΑ, συνοδευόμενο από την εισήγηση ΓΔΟΥ, προωθείται προς υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου.

        Όχι Όχι


       • 9 Επιστροφή σχεδίου ΚΥΑ - διαβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        Περιγραφή Αφότου το σχέδιο ΚΥΑ επιστραφεί έχοντας λάβει τελική υπογραφή, αποστέλλεται με υπηρεσιακό έγγραφο στο συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 10 Επιστροφή σχεδίου ΚΥΑ - έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Μόλις το σχέδιο ΚΥΑ επιστραφεί έχοντας λάβει τελική υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών, εκδίδεται η απόφαση, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

        Όχι Όχι


       • 11 Αποστολή της ΚΥΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

        Περιγραφή Η εκδοθείσα ΚΥΑ προωθείται από το Γενικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

        Όχι Όχι


       • 12 Λήψη ΦΕΚ - Ανάρτηση της ΚΥΑ στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Αφότου η ΚΥΑ έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ακολουθεί η ανάρτησή της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

        Όχι Όχι


       • 13 Γνωστοποίηση της εκδοθείσας ΚΥΑ στους ΟΤΑ Α' Βαθμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Με υπηρεσιακό έγγραφο, γνωστοποιείται στους ΟΤΑ Α Βαθμού η έκδοση της ΚΥΑ με τα σχετικά στοιχεία αυτής (αριθμός απόφασης, ΦΕΚ και ΑΔΑ), για ενημέρωσή τους.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.