Οδηγίες Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού των Περιφερειών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5cd9677e-0fd7-417e-be20-3a95c6f5dd59 623424

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση, σε ετήσια βάση, Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οι οδηγίες για την κατάρτιση, την εκτέλεση και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Περιφερειών. Η διαδικασία απευθύνεται στις Περιφέρειες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η τηρούμενη προθεσμία έκδοσης της ΚΥΑ παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού των Περιφερειών είναι μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους, όπως προβλέπεται για την ΚΥΑ παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Περιφερειών

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Περιφερειών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Λήψη πληροφόρησης από την καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την εκτίμηση του ύψους των πιστώσεων που θα δοθούν, ανά σκοπό, στους ΟΤΑ B Βαθμού, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Λήψη παροχής γνώμης από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Λήψη υπογραφής του σχεδίου της ΚΥΑ από το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που οι ΟΤΑ Β Βαθμού θα λάβουν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανά σκοπό, εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που οι ΟΤΑ Β Βαθμού θα λάβουν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανά σκοπό, εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Παροχή γνώμης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Απόφαση

       Παροχή γνώμης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Υπογραφή του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Νομοθετικό κείμενο

       Υπογραφή του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • Νόμος 190 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παροχή οδηγιών κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 78 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παροχή οδηγιών κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Νόμος 5 2672 1998 290 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παροχή οδηγιών κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100290

      • 1 Υπηρεσιακό Σημείωμα προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Προκειμένου η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εκκινήσει τη διαδικασία σύνταξης του σχεδίου της ΚΥΑ, αποστέλλεται Υπηρεσιακό Σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του οικείου Υπουργείου, με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση του ύψους της επιχορήγησης, ανά σκοπό, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που εκτιμάται ότι θα λάβουν οι ΟΤΑ Β Βαθμού για το επόμενο οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως, από την καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, το ύψος της επιχορήγησης που εκτιμάται ότι θα λάβουν οι ΟΤΑ Β Βαθμού, ανά σκοπό, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος, συντάσσεται το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αίτημα διατύπωσης γνώμης από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο απευθύνεται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρου 78, ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

       Σημειώσεις Από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων της παρ. 1, άρθρου 78, του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι η γνωμοδότηση της ΚΕΔΕ συνιστά απλή γνώμη και εξ αυτού του λόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας α) το περιεχόμενο αυτής δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για το αποφασιστικό όργανο και β) αν η προθεσμία υποβολής της γνώμης παρέλθει, το αποφασίζον όργανο μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της πράξης και χωρίς τη γνώμη αυτή. Συνακόλουθα, ακόμη και στην περίπτωση μη υποβολής, από μέρους της ΚΕΔΕ, της εν λόγω γνώμης, η εξέλιξη της έκδοσης απόφασης συνεχίζεται απρόσκοπτα.

       Όχι Όχι


      • 4 Εμπρόθεσμη υποβολή γνώμης ΕΝΠΕ - Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον η γνώμη της ΕΝΠΕ υποβληθεί εντός της ζητηθείσας από το Υπουργείο προθεσμίας, γίνεται η σχετική επεξεργασία του περιεχομένου αυτής.

       Σημειώσεις Τα διαλαμβανόμενα της γνώμης μπορεί να περιέχουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ, ενδέχεται δε και να μην υπάρχουν παρατηρήσεις. Εάν τυχόν υπάρχουν παρατηρήσεις, και δεδομένου ότι η εν λόγω γνώμη δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, η Υπηρεσία, κατόπιν επεξεργασίας τους, κρίνει αν είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη επί του σχεδίου ΚΥΑ. Στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο, συντάσσεται εκ νέου το σχέδιο της απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 5 Εκπρόθεσμη υποβολή γνώμης της ΕΝΠΕ       Σημειώσεις Δεδομένου ότι η γνωμοδότηση της ΕΝΠΕ συνιστά απλή γνώμη, τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή της δεν επηρεάζει την εξέλιξη έκδοσης της ΚΥΑ.

       Ναι Όχι


      • 6 Μη υποβολή γνώμης ΕΝΠΕ


       Περιγραφή Δεδομένου ότι η γνωμοδότηση της ΕΝΠΕ συνιστά απλή γνώμη, τυχόν μη υποβολή της δεν επηρεάζει την εξέλιξη έκδοσης της ΚΥΑ.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου εισήγησης ΓΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο εισήγησης των διατάξεων της περ. ε, παρ. 5, άρθρου 24, του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Με την εισήγηση αυτή, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, διατυπώνει την ύπαρξη ή μη δημοσιονομικής επίπτωσης που η έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα επιφέρει στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Β Βαθμού. Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το σχέδιο της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 8 Προώθηση σχεδίου ΚΥΑ για υπογραφή


       Περιγραφή Το σχέδιο της ΚΥΑ, συνοδευόμενο από την εισήγηση ΓΔΟΥ, προωθείται προς υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 9 Επιστροφή σχεδίου ΚΥΑ - διαβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αφότου το σχέδιο ΚΥΑ επιστραφεί έχοντας λάβει τελική υπογραφή, αποστέλλεται με υπηρεσιακό έγγραφο στο συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Επιστροφή σχεδίου ΚΥΑ - έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Μόλις το σχέδιο ΚΥΑ επιστραφεί έχοντας λάβει τελική υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών, εκδίδεται η απόφαση, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή της ΚΥΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Περιγραφή Η εκδοθείσα ΚΥΑ προωθείται από το Γενικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Όχι Όχι


      • 12 Λήψη ΦΕΚ - Ανάρτηση της ΚΥΑ στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αφότου η ΚΥΑ έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ακολουθεί η ανάρτησή της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Όχι Όχι


      • 13 Γνωστοποίηση της εκδοθείσας ΚΥΑ στους ΟΤΑ Β' Βαθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Με υπηρεσιακό έγγραφο, γνωστοποιείται στους ΟΤΑ Β Βαθμού η έκδοση της ΚΥΑ με τα σχετικά στοιχεία αυτής (αριθμός απόφασης, ΦΕΚ και ΑΔΑ), για ενημέρωσή τους

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.