Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ca04e34-2322-40df-be14-8b32d5dfbabd 243423

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται ζητήματα που άπτονται της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που οι ΟΤΑ Α βαθμού συστήνουν. Η διαδικασία απευθύνεται στους δήμους και τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΤελευταία ενημέρωση

15/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

      Επίσημος τίτλος

      Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 252, παράγραφος 1(α), άρθρα 254 - 263, 264, παράγραφος δ. 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή - Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. - Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα σχετικό με τη διαχείριση και λειτουργία των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 107 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Μορφές επιχειρήσεων δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Σύνταξη του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη σχεδίου εισήγησης ΓΔΟΤΑΑΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο εισήγησης των διατάξεων της περ. ε, παρ. 5, άρθρου 24, του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Με την εισήγηση αυτή, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, διατυπώνει την ύπαρξη ή μη δημοσιονομικής επίπτωσης που η έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης θα επιφέρει στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α Βαθμού, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το σχέδιο της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, συνοδευόμενο από την εισήγηση ΓΔΟΤΑΑΠ, προωθείται για υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιστροφή σχεδίου - έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν επιστροφής του υπογεγραμμένου σχεδίου της απόφασης, ακολουθεί η έκδοση της απόφασης, έχοντας λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή της Υπουργικής Απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση προωθείται από το Γενικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ακολουθεί η ανάρτησή της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωστοποίηση της Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους και στους Δήμους της χώρας η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, μετά των σχετικών στοιχείων της (αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία απόφασης, αριθμός ΦΕΚ και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης), για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.