Ονομασία Δοκίμων Αστυφυλάκων σε Αστυφύλακες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ad6ac88-913f-4432-9b7f-5f6084b1b98f 482216

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ονομασία σε Αστυφύλακες, των εκπαιδευόμενων Δοκίμων της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται στους Δόκιμους Αστυφύλακες που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη Σχολή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την διαβίβαση των κυρωθέντων πινάκων τελικής σειράς εξόδου των Δοκίμων Αστυφυλάκων που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τελευταία ενημέρωση

15/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση ονομασίας Δοκίμων Αστυφυλάκων σε Αστυφύλακες, Ονομασία Αστυφυλάκων.

      Επίσημος τίτλος

      Ονομασία Δοκίμων Αστυφυλάκων σε Αστυφύλακες


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Για την ονομασία των Δοκίμων Αστυφυλάκων σε Αστυφύλακες, απαιτείται η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Για την ονομασία των Δοκίμων Αστυφυλάκων σε Αστυφύλακες, απαιτείται η εγγραφή τους σε πίνακα επιτυχόντων που κυρώνεται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 40 παρ. 3, 48, 50, 52 και 53 352 1995 187 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην αρχαιότητα των Δοκίμων Αστυφυλάκων, τα αποτελέσματα εκπαίδευσης, τους πίνακες αποτελεσμάτων, την ονομασία και απονομή πτυχίων,όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 60/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100187

      • Νόμος 2 και 6 2226 1994 122 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του ν.4760/2020 και στην υποχρέωση εκπλήρωσης όλων των στρατιωτικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στη Στρατολογία των Ελλήνων (ν.3421/2005), σε περίπτωση διαγραφής από τη Σχολή λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100122

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α και β, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • 1 Διαβίβαση της απόφασης κύρωσης των πινάκων τελικής σειράς εξόδου Δοκίμων Αστυφυλάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει την απόφαση κύρωσης των πινάκων τελικής σειράς εξόδου των Δοκίμων Αστυφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς που αποφοίτησε από τη Σχολή, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης ονομασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, της απόφασης ονομασίας Δοκίμων Αστυφυλάκων, σε Αστυφύλακες. Η απόφαση ονομασίας, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης ονομασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση της απόφασης ονομασίας, αφού δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων για ενημέρωσή τους

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.