Οργάνωση της εκπαίδευσης των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae395e57-93a3-4d67-80d1-530313f59403 355172

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην οργάνωση της εκπαίδευσης των επιθεωρητών Κράτους-Λιμένα (Paris MοU) και απευθύνεται στους φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

25/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπαίδευση νέων Port State Control Officers (PSCO)

      Επίσημος τίτλος

      Οργάνωση της εκπαίδευσης των επιθεωρητών Κράτους-Λιμένα (Paris MοU)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2011 36 Α

       Περιγραφή Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, ως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100036

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 16 2009

       Περιγραφή Οδηγία 2009/16/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τους ελέγχους των πλοίων από το κράτος λιμένα (L 131/28.05.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0016&from=es

      • Προεδρικό Διάταγμα 159 2006 168 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100168

      • Υπουργική Απόφαση 1242 2007 389 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Εκπαίδευσης Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200389

      • 1 Διατήρηση φακέλων εκπαίδευσης και αξιολόγησή τους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διατηρεί τους φακέλους εκπαίδευσης για κάθε επιθεωρητή Κράτους-Λιμένα (Paris MοU) και ελέγχει σε βάθος πενταετίας εάν πληρούνται οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και επαγγελματική επάρκειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση για πραγματοποίηση Σχολείου Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων (Σ.ΕΠ.Α.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες για την ενίσχυση της δεξαμενής των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα (PSCO) κατά Paris MoU εισηγείται στην Ιεραρχία την πραγματοποίηση σχολείου Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων (Σ.ΕΠ.Α.Π.) και ακολούθως εφόσον λάβει έγκριση σχετικά το οργανώνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Προσωπικού με τις οποίες συνεργάζεται ως προς την επιλογή των στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα και θα πρέπει να συμμετέχουν στο σχολείο.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενεργεία σχολείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Σχολή Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων, διενεργεί τα σχολεία και με τη σειρά της η Σχολή ενημερώνει το Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση φακέλων εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα ενημερώνει τους φακέλους εκπαίδευσης των επιθεωρητών Κράτους-Λιμένα (Paris MοU).

       Όχι Όχι


      • 5 Υλοποίηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MOU).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.