Ορισμός Αστυνομικού-Λιμενικού Διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή των Δημοσίων Υπαιθρίων Συναθροίσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση22d7ee43-b4a6-404a-a9f4-081cd84a5845 601974

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ορισμό αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ως «Αστυνομικού Διαμεσολαβητή» ή «Λιμενικού Διαμεσολαβητή», κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων. Ο Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής αποτελεί τον σύνδεσμο της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλισθεί η, ομαλή και σύμφωνη με τον νόμο, διεξαγωγή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός Αστυνομικού-Λιμενικού Διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή των Δημοσίων Υπαιθρίων Συναθροίσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο οριζόμενος Διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 5 4703 2020 131 Α

       Περιγραφή Δημόσιες υπαίθρες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100131

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 73 2020 167 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100167

      • 1 Αναζήτηση κατάλληλων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που διαθέτουν τα προσόντα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αστυνομικού ή Λιμενικού διαμεσολαβητή.


       Περιγραφή Το προσωπικό το οποίο επιλέγεται επιβάλλεται να είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή του Αστυνομικού ή Λιμενικού προσωπικού που διαθέτει τα προσόντα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αστυνομικού ή Λιμενικού διαμεσολαβητή.


       Περιγραφή Το προσωπικό το οποίο επιλέγεται επιβάλλεται να είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Αστυνομικού ή Λιμενικού Διαμεσολαβητή.


       Περιγραφή Με διαταγή του οικείου Διευθυντή - Προϊσταμένου, σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας ή Κεντρικού Λιμεναρχείου ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής με τον αναπληρωτή του. Εφόσον οι σχετικές ανάγκες το απαιτούν, δύναται να ορίζεται και ανάλογος αριθμός αξιωματικών ή άλλων βαθμοφόρων ως βοηθοί του, προκειμένου να τον συνδράμουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

       Σημειώσεις Ο Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής αποτελεί τον σύνδεσμο του επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής δύναμης με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και σύμφωνα με το νόμο διεξαγωγή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Ειδικότερα, ο Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής: α. συνεργάζεται διαρκώς με τον οργανωτή και τον επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής δύναμης παραμένοντας στο χώρο της συνάθροισης καθ’ όλη τη διάρκεια της και μέχρι την αποχώρηση των συμμετεχόντων και β. διαμεσολαβεί για την άμεση και ειρηνική επίλυση τυχόν παρεξηγήσεων ή την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, ή μεταξύ των συμμετεχόντων και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, ενημερώνοντας σχετικά τον επικεφαλής της δημόσιας δύναμης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.