Ορισμός Αστυνομικού-Λιμενικού Διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή των Δημοσίων Υπαιθρίων Συναθροίσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση22d7ee43-b4a6-404a-a9f4-081cd84a5845 601974

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ορισμό αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ως «Αστυνομικού Διαμεσολαβητή» ή «Λιμενικού Διαμεσολαβητή», κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων. Ο Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής αποτελεί τον σύνδεσμο της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλισθεί η, ομαλή και σύμφωνη με τον νόμο, διεξαγωγή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός Αστυνομικού-Λιμενικού Διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή των Δημοσίων Υπαιθρίων Συναθροίσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,      • 1 Επαγγελματικές Ο οριζόμενος Διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.


       Όχι Όχι

      • Νόμος 5 4703 2020 131 Α

       Περιγραφή Δημόσιες υπαίθρες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100131

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 73 2020 167 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100167

      • 1 Αναζήτηση κατάλληλων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που διαθέτουν τα προσόντα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αστυνομικού ή Λιμενικού διαμεσολαβητή.


       Περιγραφή Το προσωπικό το οποίο επιλέγεται επιβάλλεται να είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή του Αστυνομικού ή Λιμενικού προσωπικού που διαθέτει τα προσόντα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αστυνομικού ή Λιμενικού διαμεσολαβητή.


       Περιγραφή Το προσωπικό το οποίο επιλέγεται επιβάλλεται να είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Αστυνομικού ή Λιμενικού Διαμεσολαβητή.


       Περιγραφή Με διαταγή του οικείου Διευθυντή - Προϊσταμένου, σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας ή Κεντρικού Λιμεναρχείου ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής με τον αναπληρωτή του. Εφόσον οι σχετικές ανάγκες το απαιτούν, δύναται να ορίζεται και ανάλογος αριθμός αξιωματικών ή άλλων βαθμοφόρων ως βοηθοί του, προκειμένου να τον συνδράμουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

       Σημειώσεις Ο Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής αποτελεί τον σύνδεσμο του επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής δύναμης με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και σύμφωνα με το νόμο διεξαγωγή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Ειδικότερα, ο Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής: α. συνεργάζεται διαρκώς με τον οργανωτή και τον επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής δύναμης παραμένοντας στο χώρο της συνάθροισης καθ’ όλη τη διάρκεια της και μέχρι την αποχώρηση των συμμετεχόντων και β. διαμεσολαβεί για την άμεση και ειρηνική επίλυση τυχόν παρεξηγήσεων ή την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, ή μεταξύ των συμμετεχόντων και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, ενημερώνοντας σχετικά τον επικεφαλής της δημόσιας δύναμης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.