Ορισμός Ελεγκτή Δόμησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc27da9ef-c2ce-499d-918d-5a75c7bf2362 125912

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ορισμό Ελεγκτή Δόμησης (εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης), ο οποίος διενεργεί την υποχρεωτική αυτοψία - έλεγχο της εφαρμογής των μελετών, βάσει των οποίων εκδόθηκε μία άδεια δόμησης, έλεγχος ο οποίος προβλέπεται σε κάθε φάση ενός έργου που εκτελείται με τέτοια άδεια. Ο ορισμός του Ελεγκτή Δόμησης, διαφορετικού σε κάθε φάση του έργου, αποσκοπεί στον αμερόληπτο έλεγχο των εργασιών, ώστε να περατωθεί ένα έργο σύμφωνο με τους κανονισμούς, εξασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αρχική αίτηση (που λειτουργεί ως έναυσμα της διαδικασίας) για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης, υποβάλλεται από τον κύριο επιβλέποντα μηχανικό του έργου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κληρώσεων και Πορισμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προς την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα εκπονήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και υποστηρίζεται από αυτό, προς εξυπηρέτηση των Μηχανικών. Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται και από τον χρόνο ανταπόκρισης του Ελεγκτή Δόμησης και του αιτούντα κύριου επιβλέποντα μηχανικού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα βήματα της διαδικασίας.

Η προθεσμία των 72 ωρών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκύπτει από τη νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι η οικεία Υπηρεσία Δόμησης, όπου υποβάλλεται το αίτημα ορισμού, έχει προθεσμία 24 ωρών για το να ελέγξει και να το διαβιβάσει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο ακολούθως οφείλει εντός προθεσμίας 48 ωρών να ορίσει και να ειδοποιήσει ηλεκτρονικά τον ελεγκτή δόμησης, μέσω της παρούσας διαδικασίας όπως αυτή περιγράφεται.

Οι όποιες αποκλίσεις και καθυστερήσεις επί της συνολικής προθεσμίας των 72 ωρών, οφείλονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, όπως αναφέρονται στα βήματα της διαδικασίας (επιστροφή της αίτησης για διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία, αργίες που μεσολαβούν κλπ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του κύριου επιβλέποντα μηχανικού του έργου προς την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε σταδίου του έργου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κληρώσεων και Πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης που έχει εκπονήσει για αυτό το σκοπό το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σημειώσεις

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που αναφέρεται παραπάνω, στην οποία ο κύριος επιβλέπων μηχανικός του έργου εισέρχεται με κωδικούς τους οποίους πρέπει υποχρεωτικά να έχει εκδώσει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί με τους οποίους εισέρχεται ο κύριος επιβλέπων μηχανικός του έργου, στο πληροφοριακό σύστημα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κληρώσεις Ελεγκτών Δόμησης

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός Ελεγκτή Δόμησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Ο αιτών θα πρέπει να είναι ο κύριος επιβλέπων του έργου και να υποβάλλει την αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος που εκπόνησε για το σκοπό αυτό το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο κύριος επιβλέπων μηχανικός του έργου, προκειμένου να αιτηθεί τον ορισμό Ελεγκτή Δόμησης, θα πρέπει να έχει κωδικούς εισόδου στο λογισμικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως και κάθε μηχανικός που είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Για να εκδώσει τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/mytee/

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση του κύριου επιβλέποντα του έργου θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκτιμώμενης ολοκλήρωσης της κάθε φάσης του έργου.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Απαραίτητη προϋπόθεση για να ορισθεί κάποιος ως Ελεγκτής Δόμησης, είναι αυτός να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για το σκοπό αυτό δημιούργησε σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα.

       Όχι Όχι

      • 1 Οικοδομική άδεια του έργου με όλα τα συνημμένα της. Άδεια δόμησης

       Οικοδομική άδεια του έργου με όλα τα συνημμένα της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://web.tee.gr/e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό (η οικοδομική άδεια και τα συνημμένα της) βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, όπου υποβάλλει τη σχετική αίτηση ο κύριος επιβλέπων μηχανικός του έργου και πρέπει ο ίδιος να τα συσχετίσει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • Νόμος 26 & 45 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε μια άδεια δόμησης από τον Ελεγκτή Δόμησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτός ορίζεται. Επίσης στις μεταβατικές διατάξεις (άρ.26) αναφέρονται οι Υπηρεσίες που έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες μέχρι την σύσταση των νέων Υπηρεσιών (αναφέρονται επίσης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 299 2014 57 Β

       Περιγραφή Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται ο Ελεγκτής Δόμησης, τίθενται τα κριτήρια και ο κανονισμός για τον ορισμό αυτό, όπως επίσης και οι προθεσμίες τόσο στις υπηρεσίες όσο και στους μηχανικούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200057

      • Υπουργική Απόφαση 54336/486 2018 3584 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203584

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα ψηφιακά και αυτό παραλαμβάνεται αρχικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου, όπου υπάγεται το έργο. Η αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο επιβλέποντα μηχανικό αυτού για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ολοκλήρωση του κάθε σταδίου του έργου.

       Σημειώσεις Ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησής του την συσχετίζει με την οικοδομική άδεια και όλα τα συνημμένα της, τα οποία είναι ήδη αναρτημένα στο πληροφοριακό αυτό σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και έγκριση της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, ελέγχει και εγκρίνει την αίτηση. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο έλεγχος αυτός ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών.

       Σημειώσεις Πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη ότι ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης, δύναται να επιστρέψει, να απορρίψει ή να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση της εγκεκριμένης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, αίτησης ορισμού Ελεγκτή Δόμησης στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ελέγξει και εγκρίνει την αίτηση ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, την προωθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν τα Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (με κατά τόπον αρμοδιότητες στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα αντιστοίχως) στα οποία ανήκουν τα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων με κατά τόπον αρμοδιότητες στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα κατά τον ίδιο τρόπο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ελέγχει την ορθότητα της αίτησης που εγκρίθηκε και προωθήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση ορθότητας της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, κατόπιν του ελέγχου της υποβληθείσας αίτησης, διαπιστώνει ότι αυτή πληροί τα προβλεπόμενα.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιστροφή της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων μπορεί να επιστρέψει την αίτηση στον αιτούντα, με σημειώσεις ζητώντας διευκρινίσεις ή και επιπλέον στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 7 Επανέλεγχος της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Όταν ο αιτών έχει επιστρέψει με τις διευκρινίσεις και τα επιπλέον στοιχεία που του ζητήθηκαν, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων πραγματοποιεί έλεγχο εκ νέου, λαμβάνοντας αυτά υπόψη του.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης και Κατεδαφίσεων απορρίπτει την αίτηση κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησε, διότι διαπίστωσε ότι αυτή δεν πληροί τα προβλεπόμενα, αναγράφοντας στην ηλεκτρονική εφαρμογή τους λόγους της απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 9 Έγκριση της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων εγκρίνει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 10 Διενέργεια κλήρωσης Ελεγκτή Δόμησης και ενημέρωσή του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κληρώσεων και πορισμάτων, αυτόματα διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση Ελεγκτή Δόμησης και ενημερώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο από το σύστημα στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει.

       Σημειώσεις Από τη στιγμή της αυτόματης ενημέρωσης του Ελεγκτή Δόμησης που κληρώθηκε, έχει στη διάθεσή του 48 ώρες για να αποδεχθεί ή να απορρίψει τον ορισμό του.

       Όχι Όχι


      • 11 Λήψη ενημέρωσης του συστήματος περί αποδοχής του Ελεγκτή Δόμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Ελεγκτής Δόμησης που κληρώθηκε αποδέχεται τον ορισμό του μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

       Ναι Όχι


      • 12 Επανάληψη της κλήρωσης Ελεγκτή Δόμησης και ενημέρωσή του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Δόμησης που κληρώθηκε δεν απαντήσει για το αν αποδέχεται ή απορρίπτει τον ορισμό του, η κλήρωση επαναλαμβάνεται αυτόματα μετά το πέρας 48 ωρών, ενώ αν το απορρίψει, η κλήρωση επαναλαμβάνεται αυτόματα άμεσα. Ο Ελεγκτής Δόμησης που κληρώνεται από την νέα κλήρωση, ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο από την εφαρμογή, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει.

       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος για την αποδοχή του ορισμού από τον Ελεγκτή Δόμησης που κληρώθηκε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα ενημερώνεται για την αποδοχή του ορισμού από τον Ελεγκτή Δόμησης που κληρώθηκε.

       Όχι Όχι


      • 14 Ολοκλήρωση της διαδικασίας με τον ορισμό του Ελεγκτή Δόμησης που κληρώθηκε και τον αποδέχθηκε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία ορισμού του Ελεγκτή Δόμησης ολοκληρώνεται με την αποδοχή του.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.