Ορισμός Προέδρου Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση770104e6-219a-4099-9971-f2fd13ae3013 770104

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής πρόκσλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Διεύθυνση ηλεκτονικού ταχυδρομείου : grammateia@adippde.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Χρήση της υπηρεσίας ψηφιακής βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω του gov.gr.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη θέσης Προέδρου στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιλογή Προέδρου Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός Προέδρου Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι κάτοχοι ψηφιακής υπογραφής ή μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ψηφιακής βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω του gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α του άρθρου 4 του ν. 4142/2013).

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • Νόμος 1 4142/2013 2013 83 Α

       Περιγραφή Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Έκδοση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εν λόγω πρόσκληση αφορά στον διορισμό του Προέδρου της ανεξάρτητης αρχής "Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων". Για τη θέση αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιλέγεται επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκθεση με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι επικρατέστεροι των υποψηφίων ελέγχονται για την καταλληλότητα της θέσης από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και ο πρώτος της αξιολογικής κατάταξης παρουσιάζεται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης του Προέδρου της Βουλής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Την εισήγηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων επικυρώνει ο Πρόεδρος της Βουλής και αποστέλλεται στον/ην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Ορισμός του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη και έκδοση της υπουργικής απόφασης ορισμού του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.