Ορισμός επίσημων εργαστηρίων στους τομείς αρμοδιότητας Γενικής Διευθυνσης Κτηνιατρικής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf470144e-e29b-4722-a40e-4c219e697f0e 393636

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη των εργαστηρίων, πλην αυτών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, στον κατάλογο των Επίσημων Εργαστηρίων για τη διενέργεια αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και των λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα επίσημα εργαστήρια είναι τα αρμοδίως ορισμένα εργαστήρια, στα οποία ανατίθεται η διενέργεια αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων σε δείγματα ζώων ή αγαθών που λαμβάνονται στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη εργαστηρίων στον κατάλογο επίσημων εργαστηρίων στους τομείς των επίσημων ελέγχων και λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Επίσημα εργαστήρια ορίζονται τα εργαστήρια που βρίσκονται εγκατεστημένα στο έδαφος της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Είναι δυνατό να οριστεί εργαστήριο που βρίσκεται εγκατεστημένο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη οριστεί ως αντίστοιχο επίσημο εργαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο.

       Ναι Ναι

      • 3 Τεχνικές Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τεχνική επάρκεια (εμπειρογνωμοσύνη, εξοπλισμό, υποδομές) για τη διενέργεια των αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και των λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Το εργαστήριο θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο αμερόληπτο και ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, εκδίδοντας εγκαίρως τα αποτελέσματα των αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων που διενεργεί στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και των λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Το εργαστήριο θα πρέπει να λειτουργεί και να διαπιστεύεται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Ως επίσημο εργαστήριο για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας είναι δυνατό να οριστεί εργαστήριο μη διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, με την προϋπόθεση ότι: α) χρησιμοποιεί εγκεκριμένες μεθόδους δοκιμής, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών και του αντίστοιχου Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς και β) συμμετέχει τακτικά και με ικανοποιητικές επιδόσεις σε διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές ή δοκιμές επάρκειας που οργανώνει και αξιολογεί το αντίστοιχο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

       Ναι Ναι

      • 7 Τεχνικές Ως επίσημο εργαστήριο για τη διενέργεια δοκιμών, αναλύσεων και διαγνώσεων στο πλαίσιο των λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων, είναι δυνατό να οριστεί εργαστήριο μη διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, με την προϋπόθεση ότι: α) χρησιμοποιεί εγκεκριμένες μεθόδους δοκιμής, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών και των αντίστοιχων Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς, β) συμμετέχει τακτικά και με ικανοποιητικές επιδόσεις σε διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές ή δοκιμές ελέγχου ικανότητας και γ) διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διασφαλίζει την ορθότητα και αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

       Ναι Ναι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 37-42 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες προς διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=DE

      • Νόμος 23 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • 1 Ανάλυση σκοπιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) κρίνουν τη σκοπιμότητα ορισμού Επίσημου Εργαστηρίου για την ανάθεση της διενέργειας αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων σε δείγματα που λαμβάνονται κατά τους επίσημους ελέγχους και λοιπές επίσημες δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη: (α) τις ανάγκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή αναδυόμενου κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για την καλή μεταχείριση των ζώων, (β) τη διαθεσιμότητα ή μη σε εμπειρογνωμοσύνη και πόρους που απαιτούνται για την οργάνωση και τη διενέργεια νέων ή ιδιαίτερα εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων από τα εργαστήρια που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

       Σημειώσεις Στον κατάλογο Επίσημων Εργαστηρίων για τη διενέργεια αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων στο πλαίσιο των Επίσημων Ελέγχων και λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εντάσσονται τα εργαστήρια των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και, υπό προϋποθέσεις: (α) εργαστήριο που ανήκει και λειτουργεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ελλείψει αυτού, εργαστήριο του ιδιωτικού τομέα, (β) επίσημο εργαστήριο άλλου κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται εγκατεστημένο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων και καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής η κατάλληλη τεκμηρίωση που αφορά στην τεχνική και οργανωτική επάρκεια του προς ένταξη εργαστηρίου σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, το προς ένταξη εργαστήριο ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις, στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνεται έναντι της κεντρικής αρμόδιας αρχής, στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελεί ως επίσημο εργαστήριο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση επίσημου εργαστηρίου εγκατεστημένου στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής μπορούν να απευθύνονται στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους για την παροχή ενημέρωσης και απαραίτητων πληροφοριών, στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

       Όχι Όχι


      • 3 Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, όπου απαιτείται, με μέριμνα των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Ορισμό του Επίσημου Εργαστηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον ορισμό του Επίσημου Εργαστηρίου, μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

       Όχι Όχι


      • 5 Ένταξη στον κατάλογο των Επίσημων Εργαστηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ένταξη του εν λόγω εργαστηρίου στον κατάλογο Επίσημων Εργαστηρίων στους τομείς αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με μέριμνα του Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων.

       Σημειώσεις Ο κατάλογος Επίσημων Εργαστηρίων αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/ergastiriakos-epi-elegxos/6498-diktio-ergasthriou-kthniatrikh

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.