Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τη διεξαγωγή εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc5dd3e86-6821-4187-8681-52a3148c16d1 179066

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ορισμό των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) η οποία είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 57/2007 όπως ισχύει. Η διαδικασία εκτελείται πριν την προκήρυξη του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Παρατηρήσεις

Ο ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) που είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπονται έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνει διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον ορισμό των ειδικών επιστημόνων, των ειδικών εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), καθώς και των αναπληρωτών αυτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση της ΚΕΕ του εκάστοτε εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ. Η ως άνω διατύπωση γνώμης μπορεί να απορριφθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών. Για την απόρριψη δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) για τη διεξαγωγή εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον ορισμό των ειδικών επιστημόνων, των ειδικών εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), καθώς και των αναπληρωτών αυτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση της ΚΕΕ του εκάστοτε εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ. Πρακτικό

       Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον ορισμό των ειδικών επιστημόνων, των ειδικών εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), καθώς και των αναπληρωτών αυτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση της ΚΕΕ του εκάστοτε εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 57 2007 59 Α

       Περιγραφή "Εισαγωγικός Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)". Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100059

      • Νόμος 30 4807 2021 96 Α

       Περιγραφή "Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007". Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

      • 1 Παραλαβή της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον ορισμό των Μελών της ΚΕΕ – ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνει το διαβιβαστικό του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με θέμα την διατύπωση γνώμης για τον ορισμό των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ προκειμένου να προετοιμάσει το σχετικό σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη επιστολών προς Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ για ορισμό εκπροσώπων τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει επιστολές προς υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών με αποδέκτες τους: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ, για ορισμό εκπροσώπων τους στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή επιστολών από Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράφει τις επιστολές με αποδέκτες τους: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ, για ορισμό εκπροσώπων τους στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή επιστολών προς Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποστέλλει τις επιστολές του Υπουργού Εσωτερικών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ, για ορισμό εκπροσώπων τους στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορος του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ. Αναμονή απάντησης από τους συναρμόδιους φορείς.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή απαντήσεων ορισμού εκπροσώπων από Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνει τις απαντήσεις από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, ΑΔΕΔΥ προκειμένου να προετοιμάσει το σχετικό σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα τον Ορισμό των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Ορισμού Μελών ΚΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ελέγχει το σχετικό πρακτικό της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και τις σχετικές απαντήσεις των ως άνω φορέων και προετοιμάζει σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών προς υπογραφή από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης από Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη του την σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και τις σχετικές απαντήσεις των ως άνω φορέων υπογράφει το σχέδιο Απόφασης με θέμα τον Ορισμό Μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τη διεξαγωγή του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή Απόφασης Ορισμού μελών ΚΕΕ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού παραλάβει υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εσωτερικών την Απόφαση του με θέμα τον Ορισμό Μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τη διεξαγωγή του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) προετοιμάζει την αποστολής της στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 9 Λήψη ενημέρωσης από Εθνικό Τυπογραφείο για Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) και έλεγχος ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης Ορισμού Μελών ΚΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού ενημερωθεί από Εθνικό Τυπογραφείο για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) ελέγχει την δημοσίευση της ως άνω Απόφασης σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του ΕΚΔΔΑ για το ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης Ορισμού Μελών ΚΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τον αριθμό ΦΕΚ δημοσίευσης της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα τον Ορισμό Μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τη διεξαγωγή του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.