Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή δικύκλου ΙΧ από τα οικεία μητρώα λόγω ανακύκλωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5ea7f269-dc59-424e-a60d-baee8da98a0e 980774

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

12 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαγραφή αυτοκινήτου ή δικύκλου ΙΧ από το μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω καταστροφής του από εταιρεία ανακύκλωσης της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ). Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η αίτηση μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr. Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για την Περιφέρεια Αττικής, σταδιακά θα ενταχθούν και άλλες Περιφέρειες).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση οριστικής διαγραφής οχήματος

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος αιτείται την οριστική διαγραφή του οχήματός του. Ψηφιακή αίτηση από τον αιτούντα γίνεται μόνο στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Οριστική διαγραφή ΙΧ οχήματος φυσικού προσώπου λόγω ανακύκλωσης

      Επίσημος τίτλος

      Οριστική διαγραφή επιβατικού ή δικύκλου ΙΧ οχήματος φυσικού προσώπου λόγω ανακύκλωσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Για την διαγραφή αυτοκινήτου ή δικύκλου ΙΧ από τα οικεία μητρώα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κυριότητα του οχήματος. Εφόσον υπάρχει κώλυμα συστήνεται η κατά περίπτωση τακτοποίηση του σχετικού κωλύματος (απώλεια άδειας, παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης ή καταχωρημένα ως κλεμμένα, κληρονομικό, απώλεια πινακίδας ή παρακράτηση από την Τροχαία) ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής του οχήματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Μετά την παράδοση του οχήματος από τους ιδιοκτήτες μέχρι την 20η Δεκεμβρίου και για τις απομακρυσμένες περιοχές μέχρι την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους χορηγείται βεβαίωση παραλαβής ΟΤΚΖ από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή τα σημεία συλλογής και όπου ορίζεται τους οικείους ΟΤΑ (Π.Δ.116/2004 Άρθρο 8 παρ. 2, 3, 3.1, 3.2). Μέσα σε 8 ημέρες από την χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως: 1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος, 2. Κρατικές πινακίδες οχήματος, 3. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη (νόμιμου εκπροσώπου για Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.), 4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.), 5. Φωτοτυπία εκπροσώπησης (Α.Ε.), 6. Φωτοτυπία σύστασης (Α.Ε.), 7. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος (Α.Ε.), 8. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού, 9. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου, στη συνέχεια εκδίδεται και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο το Πιστοποιητικό καταστροφής ενώ αντίγραφο του Πιστοποιητικού με τα στοιχεία (έγγραφα) κυκλοφορίας του οχήματος διαβιβάζονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προκειμένου να γίνει η οριστική διαγραφή. Σχετικός https://www.edoe.gr/aposirsi-autokiniton/ta-dikaiologitika/

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο εγγράφο ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο εγγράφο ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο ενδιαφερόμενος είναι Έλληνας πολίτης χρειάζεται φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών Φορέων. Αν είναι πολίτης τρίτης χώρας, τότε απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Αν είναι Ευρωπαίος Πολίτης, απαιτείται φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος). Βεβαίωση

       Πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 116 2004 81 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 : Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100081

      • Νόμος 64 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/okhemata/oristike-diagraphe-epibatikou-dikuklou-ikh-okhematos-phusikou-prosopou

       Περιγραφή Πρόσβαση με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

       Σημειώσεις Αφορά μόνο στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση και επισύναψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 3 Επισύναψη αιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επισύναψη Πιστοποιητικού καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα λάβει μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσει πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα σταλεί η απάντηση όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση βεβαίωσης διαγραφής στον αιτούντα.


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.