Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία Διπλωματών/ Επιστημονικού προσωπικού ΕΝΥ/ Εμπειρογνωμόνων/ ΟΕΥ/ ΣΓ Επικοινωνίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe06dc779-8efa-40f4-99f9-e1af1f6dd0b7 449665

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση πράξης με την οποία παρατείνεται ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, υπαλλήλων του επιστημ. προσωπικού της ΕΝΥ και των Κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Η παράταση του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία διενεργείται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία Διπλωματών/ Επιστημονικού προσωπικού ΕΝΥ/ Εμπειρογνωμόνων/ ΟΕΥ/ ΣΓ Επικοινωνίας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παράταση Χρόνου Παραμονής στην υπηρεσία Διπλωματών, υπαλλήλων του επιστημ. προσωπικού της ΕΝΥ, Εμπειρογνωμόνων, ΟΕΥ, ΣΓ Επικοινωνίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο υπάλληλος ανήκει σε μία από τις κατηγορίες: α) Υπαλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, β) Υπάλληλοι του επιστημ. προσωπικού της ΕΝΥ με βαθμό Ειδικού Νομικού Συμβούλου ή Νομικού Συμβούλου Α’, γ) Υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α’, δ) Υπαλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) με βαθμό Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Α’, ε) Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 35ετή δημόσια υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ο υπάλληλος δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας (31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνει το 67ο).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 355,363,373,381,389 4781/2021 2021 31 Α

       Περιγραφή Δυνατότητα παράτασης του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία, λόγω ιδιαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών, υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό επί δύο το πολύ έτη μετά μετά από τη συμπλήρωση 35ετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Σύνταξη σχεδίου εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού και σχεδίου του π.δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση το σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης και το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, κατόπιν προφορικών οδηγιών από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 2 Μονογραφές ιεραρχίας επί σχεδίων εισηγητικής έκθεσης και π.δ. Έγκριση Υπουργού. Νομικός έλεγχος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαδοχικά, α) Μονογραφές ιεραρχίας επί σχεδίων εισηγητικής έκθεσης και π.δ., β) Έγκριση Υπουργού και γ) Νομικός έλεγχος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υπογραφή εισηγητικής έκθεσης από Υπουργό και π.δ. από Υπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα σχέδια της εισηγητικής έκθεσης και του π.δ. εισάγονται στην εφαρμογή diatagmata.gov.gr και μέσω apofaseis.mindigital.gr υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον Υπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης προς το Εθνικό Τυπογραφείο, με την περίληψη του προεδρικού διατάγματος για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Το έγγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ, το π.δ. αναρτάται στη Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση του π.δ. στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή α) Το σχέδιο της ανακοίνωσης συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση, β) μονογράφεται από την ιεραρχία, γ) η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Υπουργό και δ) αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο

       Σημειώσεις Ο τρόπος αποστολής επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο (ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.