Παρέκκλιση για μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών ξένου/ιδιωτικού σχολείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9402645e-912c-441b-8fe3-62c580bc3e74 114078

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση μετακίνησης στο εσωτερικό ή εξωτερικό μαθητών και εκπαιδευτικών ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις/εκδρομές που διοργανώνει το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ιδιωτικών ή ξένων ιδιωτικών σχολείων, κατόπιν αίτησης του/της Διευθυντή/ντριας του ή του/της νόμιμου/ης εκπροσώπου του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές στο εσωτερικό ή εξωτερικό που διοργανώνονται από ιδιωτικά ή ξένα ιδιωτικά σχολεία, τα σχολεία οφείλουν να υποβάλουν προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ (μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του) αίτημα έγκρισης, κατά παρέκκλιση, μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών, αφού προηγουμένως έχει απορριφθεί το συγκεκριμένο αίτημα από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης (εσωτερικό) ή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (εξωτερικό).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για κατά παρέκκλιση μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου

Σημειώσεις

Στην αίτηση έγκρισης μετακίνησης θα πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, ο προορισμός, η διάρκεια και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής, καθώς και οι ημερομηνίες και το μέσο της μετακίνησης, οι τάξεις, ο αριθμός και τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και του αρχηγού της εκδρομής. Ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου συμπληρώνει το σχετικό έντυπο έγκρισης μετακίνησης και το καταθέτει μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας/Ένσταση
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση κατά παρέκκλιση μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών ξένου/ιδιωτικού σχολείου στο εσωτερικό ή εξωτερικό

      Επίσημος τίτλος

      Παρέκκλιση για μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών ξένου/ιδιωτικού σχολείου

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά, Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση έγκρισης μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου θα πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της εκπαιδευτικής εκδρομής.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να επιτρέπει ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική εκδρομή με Υπεύθυνη Δήλωσή του τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην εκπαιδευτική εκδρομή.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης για όλους τους συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικούς) στην εκδρομή.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Η παρέκκλιση αφορά σε διαστήματα και προϋποθέσες που είναι εκτός από την κείμενη νομοθεσία περί εκδρομών και μετακινήσεων. Δηλαδή, αφορά σε πολυήμερες εκδρομές στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρα/χώρες του εξωτερικού που πραγματοποιούνται εκτός του χρονικού διαστήματος από 15 Οκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου (ημέρα επιστροφής) και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Επίσης, η διάρκειά τους θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και τις επτά (7) ή τις δέκα (10) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Να συμμετέχει απαραίτητα το 70% του αριθμού των μαθητών/τριών που φοιτούν στην τάξη και να έχει εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αναγκαίος αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με το αίτημα έγκρισης μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών. Έγγραφο

       Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με το αίτημα έγκρισης μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου που διαβιβάζει το αίτημα έγκρισης μετακίνησης θα πρέπει να αναφέρονται ο προορισμός, ο σκοπός και η διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής, καθώς και οι ημερομηνίες της μετακίνησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η αναλογία μαθητών/συνοδών και το μέσο μετακίνησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Απορριπτική απάντηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απορριπτική απάντηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης, προκειμένου το αίτημα να διαβιβάζεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, για να ελεγχθεί η, κατά παρέκκλιση, μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Γνήσιο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου, με το οποίο εγκρίνεται η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής. Πρακτικό

       Γνήσιο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου, με το οποίο εγκρίνεται η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων εγκρίνεται η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής. Σε αυτό αναγράφονται ο προορισμός, ο σκοπός, η διάρκεια και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής, οι ημερομηνίες και το μέσο μετακίνησης των μαθητών, του/της αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών, ο αριθμός και τα ονόματά τους, καθώς και η αναλογία μαθητών/συνοδών εκπαιδευτικών. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών καθηγητών μπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστά. Εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος, στο πρακτικό αναγράφεται απαραιτήτως η απόφαση έγκρισης του προγράμματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Έγγραφο συνεργασίας ή αδελφοποίησης του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με σχολική/ές μονάδα/ες του εξωτερικού ή συμμετοχής σε κάποιο ευρωπαϊκό/διεθνές πρόγραμμα/συνέδριο ή πρόσκληση σχολικής μονάδας του εξωτερικού προς το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης. Έγγραφο

       Έγγραφο συνεργασίας ή αδελφοποίησης του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου με σχολική/ές μονάδα/ες του εξωτερικού ή συμμετοχής σε κάποιο ευρωπαϊκό/διεθνές πρόγραμμα/συνέδριο ή πρόσκληση σχολικής μονάδας του εξωτερικού προς το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας ως προς την τήρηση ενυπόγραφων δηλώσεων των γονέων στο γραφείο του/της, β) την κατοχή ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές, εφόσον πρόκειται για έγκριση μετακίνησης σε χώρα του εξωτερικού και γ) τη μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου από την μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας ως προς την τήρηση ενυπόγραφων δηλώσεων των γονέων στο γραφείο του/της, β) την κατοχή ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές, εφόσον πρόκειται για έγκριση μετακίνησης σε χώρα του εξωτερικού και γ) τη μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου από την μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη βεβαίωσή του/της, ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας αναφέρει ότι α) τηρεί στο γραφείο του/της τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων, β) οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές, θα διαθέτουν ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης για την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον πρόκειται για έγκριση μετακίνησης σε χώρα του εξωτερικού, γ) η μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση ασφάλισης των συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφάλισης των συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαιώνεται ότι τόσο οι συμμετέχοντες μαθητές όσο και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι ασφαλισμένοι και έχουν προμηθευτεί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 7, παρ. 2 4452 2017 17 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», η διενέργεια του συνόλου των σχολικών εκδρομών και οι πάσης φύσεως μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου ΠΑΙΘ ενώ με απόφαση του/της Υπουργού ΠΑΙΘ καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την έγκριση του συνόλου των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 4310/2014 (Α 258).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100017

      • Νόμος 35, παρ. 8 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 2, τ. Α΄). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ. Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 4 682 1977 244 Α

       Περιγραφή «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων». Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί με τον ν. 4713/2020, ά. 3, παρ. 1.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Αφορά σε θέματα ξένων σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4, παρ. 1, 4 Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 2021 4187 Β

       Περιγραφή Αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλπ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 "Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές" πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής και επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών με τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204187

      • Υπουργική Απόφαση 2,3.5 20883/ΓΔ4/12-02-2020 2020 456 Β

       Περιγραφή Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200456

      • Υπουργική Απόφαση 38, 39 Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 2002 1340 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Τα άρθρα 38 και 39 αφορούν αντίστοιχα στο έργο και στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων. Τροποποιήθηκε με την ΥΑ 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017) του ΥΠΑΙΘ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201340

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδιο αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου πριν την ημερομηνία της εκπαιδευτικής εκδρομής.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την αίτηση έγκρισης μετακίνησης των μαθητών και εκπαιδευτικών του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο αναγράφει την αρνητική πρότασή της, αποστέλλει την αίτηση ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (Κεντρική Υπηρεσία).

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση της αίτησης έγκρισης μετακίνησης στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ και διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση έγκρισης μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου εισάγεται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται σε αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος για ενέργειες

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και της συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τη συνδρομή των κείμενων νομοθετικών προϋποθέσεων για την έκδοση της σχετικής απόφασης μετακίνησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που λείπει κάποιο δικαιολογητικό αναγκαίο για την έκδοση της σχετικής απόφασης επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία ζητάει την προσκόμισή του.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της απόφασης έγκρισης μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει τη σχετική απόφαση, η οποία προωθείται στον/την Υφυπουργό ΠΑΙΘ για έλεγχο και υπογραφή.

       Σημειώσεις Η άδεια μετακίνησης εκδίδεται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη και έκδοση αρνητικής απάντησης, εάν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης της άδειας μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει αρνητική απάντηση την οποία υπογράφει ο αρμόδιος Διευθυντής. Στην αρνητική απάντηση αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η διοίκηση αδυνατεί να προβεί στην έκδοση της αιτούμενης άδειας μετακίνησης. Η διαβίβαση της αρνητικής απάντησης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την υποχρέωση κοινοποιήσεώς της στην/στον αιτούσα/αιτούντα και στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Σημειώσεις Εκδίδεται αρνητική απάντηση, σε περίπτωση που δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έγκριση της άδειας μετακίνησης.

       Ναι Όχι


      • 8 Διεκπεραίωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. Η Δ/νση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.