Παραίτηση Στελεχών Εκπαίδευσης από τα Καθήκοντά τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2610192-c54c-4f73-a48b-74db6887ac91 261192

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απαλλαγή των στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους με αίτησή τους για προσωπικούς, οικογενειακούς ή/και λόγους υγείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

02/08/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απαλλαγής μου ως στελέχους εκπαίδευσης από τα καθήκοντά μου για για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας

Σημειώσεις

Σημειώνεται ότι η αίτηση αφορά την περίπτωση που το ίδιο το στέλεχος εκπαίδευσης επιθυμεί την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του και όχι την περίπτωση της πλημμελούς άσκησης καθηκόντων, οπότε ενεργοποιείται μόνη της η Υπηρεσία του. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας Ν. 2690/99
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραίτηση Στελεχών Εκπαίδευσης από τα Καθήκοντά τους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο στέλεχος εκπαίδευσης διαφοροποιούνται κατά περίπτωση καθώς εξαρτώνται από τους επικαλόμενους λόγους για απαλλαγή στην αίτησή του πχ προσωπικούς, οικογενειακούς ή λόγους υγείας Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο στέλεχος εκπαίδευσης διαφοροποιούνται κατά περίπτωση καθώς εξαρτώνται από τους επικαλόμενους λόγους για απαλλαγή στην αίτησή του πχ προσωπικούς, οικογενειακούς ή λόγους υγείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 44 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή 1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους: α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου. 2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Υποβολή αίτησης για απαλλαγή καθηκόντων του από το στέλεχος εκπαίδευσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η αιτών/ούσα - στέλεχος εκπαίδευσης που επιθυμεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της για σοβαρούς λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς ή λόγους υγείας υποβάλλει την αίτησή του/της με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή αιτήματος στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την έκδοση σύμφωνης γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκδίδει σύμφωνη γνώμη για την απαλλαγή ή μη του στελέχους εκπαίδευσης από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Θετική σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης απαλλαγής στελέχους εκπαίδευσης από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση απαλλαγής σε περίπτωση θετικής σύμφωνης γνώμης εκδίδεται από το όργανο που είναι αρμόδιο και για την τοποθέτηση του στελέχους εκπαίδευσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της απόφασης απαλλαγής στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 7 Αρνητική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Ναι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση αρνητικής απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου περί απαλλαγής στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.