Παραίτηση από το καθεστώς διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9a4efc21-58af-45b8-83c1-026bb0c8a573 123334

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραίτηση από το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Ο δικαιούχος διεθνούς καθεστώτος μπορεί να παραιτηθεί ρητώς από το εν λόγω καθεστώς, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες αρχές παραλαβής της αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 80 του ν. 4636/2019. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραίτηση από το καθεστώς διεθνούς προστασίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραίτηση από το καθεστώς διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) Άδεια διαμονής

       Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 2 Ταξιδιωτικό έγγραφο καθεστώτος διεθνούς προστασίας Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ταξιδιωτικό έγγραφο καθεστώτος διεθνούς προστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • Νόμος 80, 91 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Ενημέρωση του δικαιούχου για τις συνέπειες της παραίτησής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να εξηγήσει στον δικαιούχο με τη συνδρομή διερμηνέα τις συνέπειες της παραίτησής του, ότι δηλαδή εάν παραιτηθεί και δεν κατέχει κάποιο άλλο νομιμοποιητικό της παραμονής του στην Ελλάδα έγγραφο θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα, καθώς και ότι αν θελήσει να υποβάλει αργότερα μεταγενέστερη αίτηση αυτή δεν θα μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνον κατ’ εξαίρεση.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή από το δικαιούχο έγγραφης παραίτησης από το καθεστώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος καθεστώτος διεθνούς προστασίας υποβάλλει στον αρμόδιο υπάλληλο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου την παραίτησή του από το καθεστώς.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου της πράξης παραίτησης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος χορηγεί ακριβές αντίγραφο της πράξης παραίτησης στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη αποδεικτικού παράδοσης- παραλαβής από τον αρμόδιο υπάλληλο (περίπτωση επιστροφή διαβατηρίου, ΑΔΕΤ, ταξιδιωτικού εγγράφου)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είχε προσκομίσει διαβατήριο στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου θα πρέπει αυτό να του επιστραφεί με τη σύνταξη αποδεικτικού παράδοσης-παραλαβής εγγράφων. Ο δικαιούχος που παραιτείται από το καθεστώς του οφείλει να παραδώσει στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου την Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου και το ταξιδιωτικό έγγραφο που του έχουν χορηγηθεί. Ο αρμόδιος υπάλληλος τα παραλαμβάνει συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής στο οποίο κάνει μνεία και της καταστροφής/ακύρωσης των εν λόγω εγγράφων ενώπιον του κατόχου τους.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου, ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει να επικοινωνεί με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων και να ζητά τη σχετική έγκριση προκειμένου να διενεργηθεί η παραίτηση του ανηλίκου από το καθεστώς, ενώ θα πρέπει να ενημερώνει και τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Χωρίς την ανωτέρω άδεια, δεν είναι δυνατή η παραίτηση ασυνόδευτου ανηλίκου (ανεξαρτήτως ηλικίας, άνω ή κάτω των 14 ετών).

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση φυσικού φακέλου του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο φυσικός φάκελος του δικαιούχου και αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου προς αρχειοθέτηση.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.