Παρακολούθηση εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση934188a8-3d37-4492-9ece-a03cb45a8a10 595934

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στην παρακολούθηση των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως: πώληση μετοχών, πώληση ή μίσθωση κτιρίων, παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης των λιμένων, παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί της εμφάνισης των ανωτέρω εσόδων στους λογαριασμούς του Δημοσίου, προκειμένου να προβούν στην καταχώρηση αυτών στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Παρακολούθηση εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.11 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παρακολούθηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που εκτελούνται

      Επίσημος τίτλος

      Παρακολούθηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Αναλυτική κίνηση των λογαριασμών αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αναλυτική κίνηση των λογαριασμών αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης των ποσών για τα οποία γίνεται έλεγχος των αποκρατικοποιήσεων, Οικονομικές καταστάσεις (πχ ισολογισμοι, αποτελεσματα, ισοζυγια, κτλ) για έλεγχο των αποδοθέντων ποσών. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης των ποσών για τα οποία γίνεται έλεγχος των αποκρατικοποιήσεων, Οικονομικές καταστάσεις (πχ ισολογισμοι, αποτελεσματα, ισοζυγια, κτλ) για έλεγχο των αποδοθέντων ποσών.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Νομικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων της μονάδας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Νόμος 1 έως 9 3986 2011 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων παρακολουθεί αρμοδίως η Μονάδα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Νόμος δημοσίου λογιστικού, σύμφωνα με το οποίο γίνεται ο έλεγχος των εσόδων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 184 έως 214 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Διατάξεις λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων παρακολουθεί η μονάδα μας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • 1 Αναζήτηση στοιχείων για τα κατατεθειμένα ποσά (έσοδα).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικοινωνία και αλληλογραφία με τους συνεργαζόμενους φορείς (ΤΑΙΠΕΔ, Τράπεζα της Ελλάδος) για την παροχή στοιχείων περί των κατατεθειμένων ποσών.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα για λήψη της κίνησης των Λογαριασμών του Δημοσίου και συμφωνία ποσών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αλληλογραφία με τους συνεργαζόμενους φορείς (Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης Υπ. Οικονομικών και Τράπεζα της Ελλάδος) για την αποστολή της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών και συμφωνία των ποσών με τη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των κατατεθειμένων ποσών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των κατατεθειμένων ποσών, με βάση τις υπογραφείσες συμβάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη και αποστολή εγγράφου για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη και αποστολή εγγράφου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης και Δ/νση Προϋπολογισμού) περί των εσόδων που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του Δημοσίου, την παρακολούθηση των οποίων έχει αναλάβει η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση).

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση βάσης δεδομένων εσόδων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση της μηχανογραφικής βάσης, που τηρείται για την παρακολούθηση των ανωτέρω εσόδων και την εξαγωγή αναφορών, με ανάλυση ανά κατατεθειμένο ποσό/έσοδο.

       Σημειώσεις Για την παρακολούθηση της είσπραξης του τιμήματος από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου δεν υφίσταται κάποιο πληροφοριακό σύστημα που να στηρίζει την όλη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση βάσης δεδομένων εσόδων με τον κωδικό καταχώρησης της συναλλαγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από την ολοκλήρωση των ενεργειών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποστέλλεται έγγραφο στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με ενημέρωση για τους κωδικούς συναλλαγής όλων αντίστοιχα των εγγραφών εσόδων. Ακολούθως γίνεται ενημέρωση για κάθε εγγραφή στη σχετική βάση και του αντίστοιχου κωδικού συναλλαγής.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.