Παρακολούθηση και Έλεγχος των Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση68c1a2d2-8c57-4dcf-abde-037a9da84d6d 666790

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών για την υλοποίηση των ΠΑγΟ και ΕΑγΟ (Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους), η τήρηση του Οργανωτικού Πλαισίου, ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο των εγκεκριμένων ΠΑγΟ και ΕΑγΟ και η πρόληψη και η διαπίστωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων

Διάρκεια Ισχύος

8 μήνες

Παρατηρήσεις

Το Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Ελέγχου ΠΑγΟ και ΕΑγΟ της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των ΠΑγΟ και ΕΑγΟ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Έντυπα έναρξης ΠΑγΟ (01, 02, 03, 04)

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Ένσταση ΑναφοράΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σχεδιασμός και Έλεγχος ΠΑγΟ (Προγράμματα Άθλησης για Όλους)

      Επίσημος τίτλος

      Παρακολούθηση και Έλεγχος Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Με την κοινοποίηση από την Υπηρεσία των συνολικά εγκεκριμένων και εγκεκριμένων προς επιχορήγηση τμημάτων, ο φορέας υποχρεούται να αποστείλει, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το σχέδιο της προκήρυξης πρόσληψης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για το σύνολο των εγκεκριμένων ΠΑγΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υ.Α.

       Όχι Όχι

      • 1 Έντυπα έναρξης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Δελτίο

       Έντυπα έναρξης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/athlhsh-gia-olous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Κατάσταση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Δελτίο

       Κατάσταση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 3 Βεβαίωση Έναρξης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Βεβαίωση

       Βεβαίωση Έναρξης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Έντυπο υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους τρέχουσας περιόδου (Ο4) Δελτίο

       Έντυπο υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους τρέχουσας περιόδου (Ο4)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/athlhsh-gia-olous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Αναφέρεται στο σύνολο των εγκεκριμένων προγραμμάτων (επιχορηγούμενων και μη)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Υπουργική Απόφαση 6 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 2020 461 Β

       Περιγραφή Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200461

       ΑΔΑ ΩΞΨΧ4653Π4-ΨΣΠ

      • 1 Κοινοποίηση από την Υπηρεσία των συνολικά εγκεκριμένων και εγκεκριμένων προς επιχορήγηση τμημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αφορά τη διαδικασία υποβολής εντύπων

       Σημειώσεις ΦΕΚ 461 (τ B΄ 14/02/2020) Αφορά την απόφαση με Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ ΕΥΔΣ/69097/2670/170 Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (άρθρο 6) .

       Όχι Όχι


      • 2 Παρακολούθηση και Έλεγχος Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη του προγράμματος υποβάλλονται για έλεγχο ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα τα παρακάτω έντυπα: Έντυπο Έναρξης ΠΑγΟ(Δελτίο 01) Κατάσταση ΠΦΑ (Δελτίο 02) Βεβαίωση Έναρξης ΠΑγΟ (Δελτίο 03) Έντυπο υλοποίησης ΠΑγΟ (Δελτίο 04)

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση των εντύπων έναρξης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ολοκλήρωση του ελέγχου των εντύπων έναρξης ΠΑγΟ και διαβίβαση αυτών στο τμήμα Υποστήριξης Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων ΠΑγΟ

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.