Παραλειφθέντες Εκλογείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91ae47d0-f6fb-4a23-a7e8-28d92d7d2143 437216 Omitted Voters

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Εκλογείς οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν περιλαμβάνονται, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα δημοτολόγια

Σημειώσεις

Αναζήτηση της εγγραφής του αιτούντος στα δημοτολόγια.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άσκηση εκλογικού δικαιώματος παραλειφθέντων εκλογέων, εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους

      Επίσημος τίτλος

      Παραλειφθέντες Εκλογείς


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       D3

       ,


      • 1 Δικαστικές Εκλογέας ο οποίος χωρίς να έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, δεν περιλαμβάνεται εκ παραδρομής στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 44 4648 2019 205 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 8 του π.δ. 26/2012 Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους - Παραλειφθέντες εκλογείς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100205

      • 1 Διαπιστώνεται την ημέρα των εκλογών ότι δεν υπάρχει εγγραφή του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο


       Περιγραφή Ο εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

       Όχι Όχι


      • 2 Ο εκλογέας κάνει αίτηση στο δήμο για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής του στα δημοτολόγια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας υποβάλλει αίτηση στον δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελέγχεται αν ο πολίτης έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται αν ο πολίτης έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Αν ο πολίτης έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό και δεν ψηφίζει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, είτε γιατί βρίσκεται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, είτε λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. Ο πολίτης δεν ψηφίζει.

       Ναι Ναι


      • 5 Δεν υπάρχει στέρηση του εκλογικού δικαιώματος. Γίνεται έλεγχος για το αν ο πολίτης είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα και ελέγχεται αν υπάρχει εγγραφή του εκλογέα σε εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας, από αυτόν στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

       Ναι Όχι


      • 6 Εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγραφής και ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν ο πολίτης δεν έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα και δεν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της χώρας, εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια και δύναται να ψηφίσει.

       Ναι Όχι


      • 7 Δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγραφής.


       Περιγραφή Στην περίπτωση που υπάρχει εγγραφή του εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας, δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό.

       Ναι Ναι


      • 8 Αποστολή πιστοποιητικών από τους δήμους στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταχώρησή τους στους εκλογικούς καταλόγους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δήμοι αποστέλλουν τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταχωρούνται οριστικά στους εκλογικούς καταλόγους κατά την πρώτη αναθεώρησή τους.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.