Παραλειφθέντες Εκλογείς

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91ae47d0-f6fb-4a23-a7e8-28d92d7d2143 437216

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Εκλογείς οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν περιλαμβάνονται, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Διοικητική πράξη

      Xρήσεις

      Δικαιολογητικό

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Εναλλακτικοί τίτλοι

        Ασκηση εκλογικού δικαιώματος παραλειφθέντων εκλογέων, εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους

        Επίσημος τίτλος

        Παραλειφθέντες Εκλογείς


        Μητρώα που τηρούνται

         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

          Τύπος

          Αμφιστρεφής


          Κωδικός SDG D3
          Τίτλος SDG Συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
          Περιγραφή SDG συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα


         • 1 Δικαστικές Εκλογέας ο οποίος χωρίς να έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, δεν περιλαμβάνεται εκ παραδρομής στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

          Όχι Όχι

         • 1 Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα δημοτολόγια Αίτηση

          Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα δημοτολόγια

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Αναζήτηση της εγγραφής του αιτούντος στα δημοτολόγια.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • Νόμος 44 4648 2019 205 Α

          Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 8 του π.δ. 26/2012 Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους - Παραλειφθέντες εκλογείς

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8H tSNe0fWH95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRkJcV6OutWS2ftnTb8JGlVuqGe9KjB3-S48irb22w-8

         • 1 Διαπιστώνεται την ημέρα των εκλογών ότι δεν υπάρχει εγγραφή του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο


          Περιγραφή Ο εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

          Όχι Όχι


         • 2 Ο εκλογέας κάνει αίτηση στο δήμο για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής του στα δημοτολόγια

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο εκλογέας υποβάλλει αίτηση στον δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

          Όχι Όχι


         • 3 Ελέγχεται αν ο πολίτης έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Ελέγχεται αν ο πολίτης έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα.

          Όχι Όχι


         • 4 Αν ο πολίτης έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό και δεν ψηφίζει

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο εκλογέας έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, είτε γιατί βρίσκεται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, είτε λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. Ο πολίτης δεν ψηφίζει.

          Ναι Ναι


         • 5 Δεν υπάρχει στέρηση του εκλογικού δικαιώματος. Γίνεται έλεγχος για το αν ο πολίτης είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο πολίτης δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα και ελέγχεται αν υπάρχει εγγραφή του εκλογέα σε εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας, από αυτόν στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

          Ναι Όχι


         • 6 Εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγραφής και ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Αν ο πολίτης δεν έχει αποστερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα και δεν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της χώρας, εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια και δύναται να ψηφίσει.

          Ναι Όχι


         • 7 Δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγραφής.


          Περιγραφή Στην περίπτωση που υπάρχει εγγραφή του εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας, δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό.

          Ναι Ναι


         • 8 Αποστολή πιστοποιητικών από τους δήμους στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταχώρησή τους στους εκλογικούς καταλόγους

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Οι δήμοι αποστέλλουν τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταχωρούνται οριστικά στους εκλογικούς καταλόγους κατά την πρώτη αναθεώρησή τους.

          Ναι Ναι

         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.