Παραπομπή συνταξιούχου Δημοσίου στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38750a3e-ffa9-445c-ad41-bffbf46fd5fa 921937

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση συντάξεων δημοσίου.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη παραπομπή συνταξιούχου του Δημοσίου, ο οποίος δύναται κατόπιν υποβολής αιτήσεώς του στην υπηρεσία, να παραπεμφθεί ο ίδιος ή μέλη της οικογενείας του στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), προκειμένου να γνωματεύσει το ποσοστό αναπηρίας ή να ανακαθορίσει το ποσοστό αναπηρίας, να ορίσει τη διάρκειά της ή την ανάγκη συμπαράστασης και περιποίησης ετέρου προσώπου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση συντάξεων δημοσίου.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του συνταξιούχου

Σημειώσεις

Στην αίτηση να αναγράφεται ο ΑΜ του ΓΛΚ, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε τρεις (3) μήνες έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραπομπή συνταξιούχου ή μελών της οικογενείας του για βεβαίωση ανικανότητας με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ)

      Επίσημος τίτλος

      Παραπομπή συνταξιούχου Δημοσίου στην ΑΣΥΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών έχει συνταξιοδοτηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική Γνωμάτευση περί της πάθησης και της αναπηρίας. Γνωμάτευση

       Ιατρική Γνωμάτευση περί της πάθησης και της αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 13, παρ. 1,3 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Διαπίστωση ανικανότητας, προσαύξηση συντάξεως, επιδόματα ανικανότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Προεδρικό Διάταγμα 22, παρ. 16 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης - δικαιολογητικά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1, παρ. 2 1327 1973 16 Α

       Περιγραφή Περί υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100016

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αιτήματος στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) - Κοινοποίηση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται στην Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) προκειμένου να γνωματεύσει-γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας. Ταυτόχρονα αποστέλλεται κοινοποίηση στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση την αλληλογραφία με τη γνωμάτευση που εξέδωσε.

       Όχι Όχι


      • 4 Ορισμός ηλεκτρονικού ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ορίζεται το σχετικό ραντεβού στην ΑΣΥΕ. Ο αιτών παρακαλείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη παραλαβή της κοινοποίησης να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), προκειμένου να κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού προς εξέταση.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση της πιστοποίησης αναπηρίας από ΑΣΥΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) γνωμοδοτεί τη πιστοποίηση αναπηρίας του αιτούντος.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή της γνωμάτευσης της ΑΣΥΕ στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση την αλληλογραφία με τη γνωμάτευση που εξέδωσε.

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωστοποίηση του αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.