Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις Ψυχαγωγικού Περιεχομένου με δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe45ba155-ad07-43d0-84c5-1b9d4aac55d0 416251

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου δήμου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού περιεχομένου κατόπιν δημοπρασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 Ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 Ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου των ΟΤΑ Α΄ βαθμού για εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου κατόπιν δημοπρασίας.

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου κατόπιν δημοπρασίας.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για την συμμετοχή, ποσού ίσου με το 1/10 του ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης).

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται από τον εκάστοτε δήμο ανά περίπτωση, αναλόγως της ασκηθείσας δραστηριότητας και της ειδικότερης νομοθεσίας που διέπει την δραστηριότητα αυτή και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται από τον εκάστοτε δήμο ανά περίπτωση, αναλόγως της ασκηθείσας δραστηριότητας και της ειδικότερης νομοθεσίας που διέπει την δραστηριότητα αυτή και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 72, 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής, Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 79 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Βασιλικό Διάταγμα 13 παρ. 10 24.9 1958 171 Α

       Περιγραφή Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100171

      • Νόμος 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Έκδοση κανονιστικής απόφασης δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμος εκδίδει κανονιστική απόφαση στην οποία προσδιορίζονται μεταξύ άλλων και οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου, σύμφωνα και με την ειδικότερη νομοθεσία που ισχύει για την φύση των εκδηλώσεων αυτών (λούνα παρκ, εμποροπανηγύρεις κ.α.).

       Σημειώσεις Η κανονιστική απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας και στη συνέχεια αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης δημοσιεύεται στον τύπο και στο δημοτικό κατάστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει λαμβάνοντας απόφαση για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τέλεση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού περιεχομένου (λούνα παρκ, εμποροπανηγύρεις κ.α.) κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 περί εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και βάσει της κανονιστικής απόφασης του δήμου για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

       Σημειώσεις H απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση κατάρτισης όρων διακήρυξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δημοτική επιτροπή καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας για τη παραχώρηση χρήσης των χώρων που προορίζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και προσδιορίζει την τιμή εκκίνησης βάσει της κανονιστικής απόφασης του δήμου και σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις H απόφαση αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του δημάρχου υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Σημειώσεις H τελευταία χρονικά δημοσίευση της διακήρυξης πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Περίληψη της διακήρυξης δύναται να δημοσιεύεται και σε μια τοπική ή ημερήσια εφημερίδα.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής, η οποία έχει ορισθεί σε προγενέστερο χρόνο.

       Σημειώσεις Η επιτροπή διεξαγωγής συντάσσει τα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του και τα αποστέλλει στη Δημοτική επιτροπή για κατακύρωση.

       Όχι Όχι


      • 6 Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Σημειώσεις H δημοπρασία επαναλαμβάνεται α) υποχρεωτικά από τον δήμαρχο στην περίπτωση κήρυξης από τη Δημοτική Επιτροπή άγονου διαγωνισμού και β) δυνητικά με απόφαση δημοτικού συμβουλίου στις περιπτώσεις ασύμφορου αποτελέσματος, ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Κατακύρωση αποτελέσματος-Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από τη Δημοτική Επιτροπή ο τελευταίος πλειοδότης καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή σύμβασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή O δήμαρχος ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει την σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.