Παραχώρηση οχημάτων από την ΑΑΔΕ σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d8854ef-0fd6-44a5-9f1e-c58ff1d97539 914153

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στη παραχώρηση κατασχεμένων οχημάτων που φυλάσσονται στις αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) της ΑΑΔΕ πανελλαδικά τα οποία, διάφορες υπηρεσίες του στενού δημοσίου τομέα, αιτούνται να τους παραχωρηθούν, κατόπιν επίσκεψης και εντοπισμού τους στις παραπάνω αποθήκες .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Παραχώρηση οχημάτων από την ΑΑΔΕ σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα.

Σημειώσεις

Αίτημα από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία προς το Τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση οχημάτων από την ΑΑΔΕ (Τελωνεία) σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διαθεσιμότητας Συνδρομή προϋποθέσεων που ορίζονται στην με αρ.129/2534/4.2.2010 (108/Β΄) Κ.Υ.Α.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 129 2010 108 Β

       Περιγραφή "Καθορισμός διακιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100200108

      • 1 Παραλαβή αιτήματος ενδιαφερόμενης υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία προς το Τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων που να αναφέρονται τα εξής στοιχεία για το όχημα : α) Αριθμός Φύλαξης, β)Αριθμός πλαισίου, γ)Κυβισμός, δ)Μάρκα και τύπος οχήματος , ε)Αποθήκες που φυλάσσεται το όχημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση εγγράφου και χρέωση αυτού στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγγράφου από αρμόδιο υπάλληλο, που εξετάζει εάν το αίτημα περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται καθώς και εάν η υπηρεσία δικαιούται το όχημα σύμφωνα με την νομοθεσία. α)Εάν όχι επικοινωνία με την υπηρεσία για υποδείξεις β)εάν ναι βήμα 4

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη ερωτήματος από αρμόδιο υπάλληλο προς την ΔΔΔΥ (στο τελωνείο που φυλάσσεται το όχημα) προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία αποστολής τεχνικών στοιχείων των οχημάτων, εάν αυτό είναι εφικτό.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή φακέλου από Τελωνείο


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Επεξεργασία ερωτήματος από το Τελωνείο στο οποίο φυλάσσεται το όχημα και αποστολή του φακέλου με τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, το οποίο δύναται να παραχωρηθεί στην υπηρεσία που το ζητάει.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή κατάστασης στοιχείων οχημάτων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) συντάσσει κατάσταση με τα τεχνικά στοιχεία των οχημάτων και την αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εγγράφου δέσμευσης οχημάτων


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αφού παραλάβει την κατάσταση με τα οχήματα που αποστέλλει η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) συντάσσει ένα έγγραφο δέσμευσης των εν λόγω οχημάτων και το στέλνει πίσω στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ).

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης παραχώρησης οχήματος/οχημάτων


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης για την υπηρεσία που έχει αιτηθεί το όχημα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή απόφασης παραχώρησης οχήματος στην αιτούμενη υπηρεσία


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή απόφασης στην υπηρεσία που έχει αιτηθεί την παραχώρηση προκειμένου να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την παραλαβή και ολοκλήρωση της διαδικασίας, με κοινοποίηση στους εμπλεκόμενους φορείς.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.