Παροχή Στοιχείων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε Τρίτους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd9695848-10f7-4926-9d36-d3cc059cf823 969584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Παρακολούθησης Αγορών & Τεκμηρίωσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αιτήματα που υποβάλλονται από δημόσιους φορείς στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως Φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, για την παροχή ποσοτικών στοιχείων ή/και πληροφόρησης, σχετικά με τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών ταχυδρομείων & ταχυμεταφορών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Παρακολούθησης Αγορών & Τεκμηρίωσης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

O χρόνος διεκπεραίωσης ποικίλει ανάλογα με τον αιτούντα, τη σχετική προθεσμία, την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε αιτήματος.

Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί υποστηρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις λοιπές εθνικές αρχές και υπηρεσίες, επιπλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και των OECD, BEREC, ITU, ERGP, στα διευρωπαϊκά έργα μέτρησης και αποτίμησης ποσοτικών δεδομένων των αγορών ευθύνης της ΕΕΤΤ.

Η έκδοση αναφορών από τους προαναφερθέντες φορείς αποτελεί κοινή χρήση των στατιστικών.

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Επιστολή

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου


Σημειώσεις

Το αίτημα φορέα για παροχή στοιχείων αποστέλλεται προς την ΕΕΤΤ στο e-mail : info@eett.gr .

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προετοιμασία Αναφορών για Τρίτους

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 8 ΑΠ ΕΕΤΤ 996/8 2021 3367 Β

       Περιγραφή Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203367

      • Νόμος 113 και 128 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και ρυθμίσεις για αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Παραλαβή αιτήματος για παροχή στοιχείων από τρίτο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών φορέας αποστέλλει με e-mail στην ΕΕΤΤ αίτημα για παροχή ποσοτικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση της εργασίας σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρονοπρογραμματισμός εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αρμόδια στελέχη αξιολογούν το αίτημα και προσδιορίζουν τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση αναφοράς προς τον αιτούντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα αρμόδια στελέχη εκτελούν τις σχετικές διεργασίες για τη σύνταξη της σχετικής αναφοράς.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή της αναφοράς στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο στέλεχος αποστέλλει την αναφορά στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη επιβεβαίωσης από τον αιτούντα φορέα


       Περιγραφή Ο αιτών επιβεβαιώνει τη λήψη της αναφοράς.

       Ναι Ναι


      • 7 Παραλαβή συμπληρωματικού αιτήματος του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών ενδέχεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη συμπληρωματικής αναφοράς από ΕΕΤΤ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αρμόδια στελέχη συντάσσουν συμπληρωματική αναφορά σύμφωνα με το νέο αίτημα.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή της συμπληρωματικής αναφοράς στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο στέλεχος αποστέλλει τη συμπληρωματική αναφορά στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήψη επιβεβαίωσης απότ ον αιτούντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών επιβεβαιώνει την παραλαβή της συμπληρωματικής αναφοράς.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.