Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcb19fc38-7f18-400a-b1c4-ffcc5180ddae 166601

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Από 20 έως 1.500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος. Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, υπηρεσίες και μέσα προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος (άρθρο 22 ν. 3938/2011). Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την παραχώρηση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, διαφημιστικών παραγωγών κλπ. Απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή υποδείγματος αίτησης παραρτήματος Α΄, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο communication.dir@astynomia.gr

Σημειώσεις

Υποβολή υποδείγματος αίτησης παραρτήματος Α΄, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο communication.dir@astynomia.gr, σύμφωνα με την υπ αριθμό 8004 21 2 από 15/03/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμό 8004 21 2 μ δ από 01/10/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Το εν λόγω Παράρτημα Α΄ περιλαμβάνει, το είδος των υπηρεσιών που ζητούνται, τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια διάθεσης του προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Σε περίπτωση που κατά την παραχώρηση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, διαφημιστικών παραγωγών κλπ, γίνεται χρήση τίτλων, σημάτων και εμβλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα για την οποία ζητείται η χρήση προσωπικού και μεταφορικών μέσων και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα για την οποία ζητείται η χρήση των λοιπών μέσων (σύμφωνα με την υπ αριθμό 9009/16/5-α΄ από 15/12/1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Οικονομικών).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η άδεια χρήσης τίτλων, σημάτων και εμβλημάτων, προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για την κάλυψη αναγκών εξωτερικών γυρισμάτων ταινιών χορηγείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον η περιγραφή της υπόθεσης και πλοκής του έργου (σενάριο) δεν θίγει το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, η άδεια χρήσης προσωπικού και μέσων χορηγείται εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η παραχώρηση των μέσων δεν επιτρέπεται όταν από την χρήση τους ανακύπτει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της οδήγησης μεταφορικών μέσων.

       Όχι Όχι

      • 1 Η υπηρεσία που διαθέτει το προσωπικό και τα μέσα αναφέρει στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή των υπηρεσιών και συγκεκριμένα την ημερομηνία και ώρα διάθεσης,τυχόν οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του προσωπικού που απασχολήθηκε, καθώς και ζημιές που τυχόν προκάλεσε ο εξυπηρετούμενος στα μέσα που του διατέθηκαν με δική του υπαιτιότητα. Η οικονομική υπηρεσία στη συνέχεια εκδίδει πράξη κοστολόγησης. 20 € - 1500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1813

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Περίληψη της περιγραφής της υπόθεσης και πλοκής του έργου (σενάριο) καθώς και λεπτομερής καταγραφή των σκηνών για τις οποίες ζητείται η χρήση των τίτλων, σημάτων, εμβλημάτων, του προσωπικού και των μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Περίληψη της περιγραφής της υπόθεσης και πλοκής του έργου (σενάριο) καθώς και λεπτομερής καταγραφή των σκηνών για τις οποίες ζητείται η χρήση των τίτλων, σημάτων, εμβλημάτων, του προσωπικού και των μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 2 Αντίγραφο βεβαίωσης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εφόσον πρόκειται για συμπαραγωγή του εν λόγω Κέντρου. Βεβαίωση

       Αντίγραφο βεβαίωσης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εφόσον πρόκειται για συμπαραγωγή του εν λόγω Κέντρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 22 3938 2011 61 Α

       Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100061

      • Νόμος 11 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Χρήση από τρίτους τίτλων, εμβλημάτων και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4 9009/16/5-α 2000 27 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών χρήσης τίτλων, σημάτων, εμβλημάτων Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και αδειών χρήσης προσωπικού και μέσων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200027

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4 8004/21/2 2012 888 Β

       Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200888

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 8004/21/2-μδ 2014 2616 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8004/21/2 από 15−03−2012 κοινής υπουργικής απόφασης "Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202616

      • 1 Λήψη αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Διακίνηση αλληλογραφίας μεταξύ εμπλεκομένων Υπηρεσιών - Απόψεις επί της αίτησης . Κατά περίπτωση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος υπόψη κου Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης κου Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση αιτούντος καθώς και της Υπηρεσίας διάθεσης προσωπικού και μέσων σχετικά με την απόφαση κου Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (χορήγηση άδειας ή μη)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου σχετικά με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την έκδοση πράξης κοστολόγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.