Περιοδικοί έλεγχοι των οργάνων μέτρησης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5ffe8639-580e-4779-9628-edd52f4f14dd 183986

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0
  -
  29

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια περιοδικού ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες οργάνων μέτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με την κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, καθώς και η νόμιμη και καλή λειτουργία τους, κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. Σε περιοδικό έλεγχο Μέτρων και Σταθμών υπόκεινται τα κάτωθι όργανα:

  α. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης για συγκεκριμένες χρήσεις, β. Τα συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (LPG) για συγκεκριμένες χρήσεις, γ. Οι συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών και

  δ. Τα σταθμά που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές συναλλαγές.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών Περιοδικός Έλεγχος Οργάνων Μέτρησης

       Επίσημος τίτλος

       Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Τηλεφωνική επικοινωνία

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ποσό ανά αριθμό/τοποθεσία οργάνων (βάσει Υ.Α. Φ2-670/2007) 0 € - 29 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2361

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • Διεθνής Σύμβαση 8 524 1978 112 Α

        Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών


       • Ευρωπαϊκή Οδηγία 43 4177 2013 173 Α

        Περιγραφή Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.


       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Φ2-670 2007

        Περιγραφή Καθορισμός τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών


       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Φ2-2312 2012

        Περιγραφή Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών


       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 93 91354 2017

        Περιγραφή Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)


       • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1 109034 2018

        Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)


       • 1 Αποστολή Εγκυκλίου από την αρμόδια θεσμική μονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Αποστολή εγκυκλίου και έντυπου υλικού (αυτοκόλλητα σήματα) προς τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων, με οδηγίες για τους διενεργουμενους ελέγχους.

        Όχι Όχι


       • 2 Διενέργεια ελέγχου σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου από κλιμάκια των Τμημάτων Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ελέγχεται η συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης και η νόμιμη και καλή λειτουργία τους κατά τη χρήση.

        Όχι Όχι


       • 3 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν το όργανο μέτρησης είναι σύννομο, τότε επικολλάται το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα και εισπράττεται το αντίστοιχο τέλος. Αν το όργανο είναι μη νόμιμο, τότε επιβάλλονται οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή απολογιστικών στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στο τέλος του έτους αποστέλλονται προς την Αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των οργάνων μέτρησης που ελέγχθησαν κατά τον Περιοδικό Έλεγχο και τα οικονομικά στοιχεία με τα τέλη εξελέγξεως που εισπράχθηκαν.

        Όχι Όχι


       • 5 Απολογισμός Περιοδικού Ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Η Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας συγκεντρώνει τα απολογιστικά στοιχεία από τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων και συντάσσει ένα συγκεντρωτικό απολογιστικό για το έτος.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.