Πιστοποίηση Αθλητικών Φορέων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf04abca7-4f7e-49f0-93ee-d61e90726b33 474749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Άθλησης για όλους Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση Αθλητικών Φορέων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του Αθλητικού Τουρισμού και των Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Άθλησης για όλους Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει την εγγραφή των πιστοποιημένων φορέων σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης πιστοποίησης από το καθύλην αρμόδιο Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων που βασικό αντικείμενό του είναι η οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων Αθλητικού Τουρισμού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα του φορέα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής για την πιστοποίηση του αθλητικού φορέα.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποίηση Αθλητικών Φορέων


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Αρχείο Πιστοποιημένων Φορέων Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν σχετική πιστοποίηση, πρέπει να αποτελούν νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν σχετική πιστοποίηση, πρέπει να περιλαμβάνουν στο καταστατικό τους, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού και της Άθλησης για Όλους ή του Αθλητικού Τουρισμού και των Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

       Όχι Όχι

      • 1 Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Κατάσταση Νομικών Εκπροσώπων. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Κατάσταση Νομικών Εκπροσώπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 4 Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 24 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες τμήματος αθλητικού τουρισμού και δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής της Γ.Γ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Εγκύκλιος 4 344442/19346/1743/68 2017

       Περιγραφή Εγκύκλιος Πλαισίου Λειτουργίας Αθλητικού Τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%226%CE%A4%CE%92%CE%A04653%CE%A04-4%CE%9A8%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΤΒΠ4653Π4-4Κ8

      • 1 Παραλαβή αιτήματος φορέα και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται προς το κεντρικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού - Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου φορέα χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλο του αρμόδιου Τμήματος επεξεργάζεται την αίτηση και την πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη δικαιολογητικών και ενημέρωση φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο στον φορέα με ενημέρωση για τη κατάθεση των ελλιπών δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο φορέα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη εισήγησης για τη χορήγηση ή μη βεβαίωσης πιστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εισήγηση προωθείται για την υπογραφή της από τον τελικό υπογράφοντα.

       Σημειώσεις Ο χρόνος τελικής υπογραφής της εισήγησης εξαρτάται από τον τελικό υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 8 Χορήγηση της πιστοποίησης και έγγραφη ενημέρωση του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφη απάντηση προς τον ενδιαφερόμενο αθλητικό φορέα για τη χορήγηση της πιστοποίησης.

       Ναι Ναι


      • 9 Μη χορήγηση της πιστοποίησης και ενημέρωση του φορέα


       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφη απάντηση προς τον ενδιαφερόμενο αθλητικό φορέα για τη μη χορήγηση της πιστοποίησης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.