Πιστοποίηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση85af5c5f-abd0-48a6-ac8f-82cc3ffcebc0 855548

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού και στατιστικών αναλύσεων., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

36 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την πιστοποίηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων του δημοσίου που απογράφονται για πρώτη φορά στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, με την έγκριση της πρόσβασης αυτών στο εν λόγω Μητρώο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι για φορείς που είναι ήδη απογεγραμμένοι και χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση Πιστοποιημένου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού ακολουθείται η διαδικασία της Αντικατάστασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού και στατιστικών αναλύσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για την πιστοποίηση απαιτείται

1. Η υποβολή εγγράφου, με το οποίο ο φορέας υποβάλει τα στοιχεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού/Διοικητικού του φορεά προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 2. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης από τον ίδιο τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού/Διοικητικού του οικείου φορέα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου.

Μετά την υποβολή και ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εγκρίνει την πρόσβαση του αιτούντος για λογαριασμό του φορέα του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποίηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να είναι προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού ή Τμήματος, ή, ελλείψει προϊσταμένου, ο αρμόδιος υπάλληλος.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης πιστοποίησης ο υπάλληλος κάνει χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο από τον οικείο φορέα, με το οποίο αιτείται την πιστοποίηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού/ Διοικητικού του Φορέα γνωστοποιώντας τα στοιχεία του. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο από τον οικείο φορέα, με το οποίο αιτείται την πιστοποίηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού/ Διοικητικού του Φορέα γνωστοποιώντας τα στοιχεία του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.apografi.gov.gr/

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Υ.18. 24/ 1940/οικ.26980/24/12/2010 2010

       Περιγραφή 2η Εγκύκλιος Απογραφής - Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%224%CE%99%CE%99%CE%A1%CE%9A-%CE%97%22&page=0

       ΑΔΑ 4ΙΙΡΚ-Η

      • 1 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση εγγράφου της Υπηρεσίας του προς πιστοποίηση υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών έγγραφο από τον οικείο φορέα με το οποίο διαβιβάζεται έντυπη αίτηση με τα στοιχεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού/ Διοικητικού του εν λόγω Φορέα. Το Υπουργείο Εσωτερικών παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί το σχετικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Στατιστικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού λάβει το σχετικό έγγραφο, ελέγχει εάν έχει υποβληθεί και η ηλεκτρονική αίτηση από τον προϊστάμενο που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση και παροχή πιστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων εγκρίνει την αίτηση πιστοποίησης μέσω σχετικής εφαρμογής.

       Όχι Όχι


      • 1 Είσοδος στο σύστημα για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://hr.apografi.gov.gr/login

       Περιγραφή Μπαίνετε στην Eφαρμογή του Μητρώου. Επιλέγετε «Είσοδος στην Υπηρεσία» και συμπληρώνετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet. Σημειώνουμε ότι ο καθένας που εισέρχεται στην εφαρμογή μπαίνει με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet. Προσοχή στην περίπτωση των γυναικών που υποβάλλουν φορολογική δήλωση μαζί με τον σύζυγό τους: πρέπει να καταχωρίσουν τους κωδικούς που αντιστοιχούν στον προσωπικό τους ΑΦΜ και όχι αυτούς με τους οποίους υποβάλουν την κοινή φορολογική δήλωση με το σύζυγό τους, γιατί οι τελευταίοι κωδικοί αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του συζύγου τους. Μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορείτε να δείτε επίσης και τις ήδη αιτήσεις που έχετε υποβάλει καθώς και την κατάσταση που βρίσκονται.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση στοιχείων του υπαλλήλου και του φορέα υπηρέτησης       Περιγραφή Επιλέγετε «Είσοδος» Επιλέγετε «Εξουσιοδότηση». Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Αιτήσεις Διευθυντή Προσωπικού». Επιλέγετε «Υποβολή Νέας Αίτησης Δ/ντή Προσωπικού. Συμπληρώνετε τα πεδία: Τηλέφωνο, Κινητό, E-mail, . Συμπληρώνετε το πεδίο ΦΕΚ Σύστασης/Τροποποίησης Φορέα. Η μορφή του πεδίου είναι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ/ΤΕΥΧΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, π.χ.540/Α/1985. Εάν δεν υπάρχει ΦΕΚ σύστασης, το πεδίο μένει κενό). Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του φορέα. Δεν συμπληρώνετε το πεδίο «Εποπτεύων Φορέας». Αυτό θα συμπληρωθεί αυτόματα όταν συμπληρώσετε το πεδίο «Φορέας». Στο πεδίο Φορέας επιλέγετε «Επιλογή από λίστα». Μέσα στο πλαίσιο «Ονομασία» γράφετε μία χαρακτηριστική λέξη από το φορέα σας, προκειμένου η εφαρμογή να σας φέρει όλη την ονομασία του. Π.χ. για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, γράφετε τη λέξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», επιλέγετε «Εύρεση» και στην συνέχεια επιλέγετε τη σωστή τιμή από αυτές που θα φέρει η εφαρμογή. Στο πεδίο «Η αίτηση αφορά αντικατάσταση προσωπικού» επιλέγετε ΟΧΙ. Από κάτω εμφανίζεται ένα πλαίσιο με την ονομασία «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Εκεί πληκτρολογείτε την ονομασία της Διεύθυνσης Προσωπικού του φορέα σας και, εάν ο φορέας δεν διαθέτει Διεύθυνση ή Τμήμα πληκτρολογείται την ονομασία του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Τελική υποβολή της αίτησης       Περιγραφή Ελέγχετε τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και επιλέγετε «Υποβολή» για να ολοκληρώσετε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία ή υπάρχουν σφάλματα κατά τη συμπλήρωση, η εφαρμογή ενημερώνει με σχετικό μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνετε ορθά τα πεδία και επιλέγετε εκ νέου "Υποβολή". Η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή επιβεβαιωτικού e-mail


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://hr.apografi.gov.gr/login

       Περιγραφή Μετά την έγκριση της αίτησης Πιστοποίησης από το Τμήμα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Στατιστικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail για την έγκριση της αίτησης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.