Πιστοποίηση οφειλετών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση74b8df2b-9cf7-4ea6-b4b5-2da4ea03042e 390856

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

14 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα οφειλέτες που έχουν οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. να πιστοποιούνται σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει το Κ.Ε.Α.Ο για οφειλέτες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η προσέλευση σε Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Παρατηρήσεις

Η υπηρεσία απευθύνεται σε οφειλέτες, των οποίων οι οφειλές έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Οι οφειλέτες με οφειλές προερχόμενες από δύο ή περισσότερους τέως ασφαλιστικούς φορείς θα πρέπει να πιστοποιηθούν για τις οφειλές του κάθε φορέα ξεχωριστά.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη προς οφειλέτες - εργοδότες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του e-ΕΦΚΑ που εμφανίζονται να έχουν ενεργή δραστηριότητα στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ. Οι οφειλέτες της κατηγορίας αυτής θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πιστοποίηση οφειλετών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Πιστοποίησης οφειλετών του e-ΕΦΚΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόκτηση κωδικών πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποίηση Οφειλετών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Ένταξης σε Μητρώο Ο οφειλέτης να έχει ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση Φ.80000/οικ.25379/312 2013 2699 Β

       Περιγραφή Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202699

      • 1 Επίσκεψη στην πύλη gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με τη χρήση των κωδικών TAXISnet o οφειλέτης μεταβαίνει στις "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο."

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή : Πιστοποίηση οφειλετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Στην λίστα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που εμφανίζεται στην οθόνη ο χρήστης επιλέγει "Πιστοποίηση οφειλετών" και μετά "Είσοδος". Στην συνέχεια, από την αρχική οθόνη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις τρεις ακόλουθες επιλογές: "Εγγραφή χρήστη" ή "Επανεγγραφή χρήστη" ή "Απώλεια συνθηματικού"

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή : Εγγραφή χρήστη / Επανεγγραφή χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Αφορά: (1) τους χρήστες που εγγράφονται για πρώτη φορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (εγγραφή χρήστη) και (2) τους χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και έχουν ξεχάσει τον Κωδικό Χρήστη (username) ή το Συνθηματικό (password) και τον Κλειδάριθμό.

       Ναι Όχι


      • 4 Επιλογή : Απώλεια συνθηματικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Αφορά τους χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και έχουν ξεχάσει το Συνθηματικό (password) και επιθυμούν να αποκτήσουν νέο.

       Σημειώσεις Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να έχει τον Κωδικό Χρήστη (username), τον μοναδικό Κλειδάριθμο που του είχε δοθεί κατά την αρχική πιστοποίηση του και τον Αριθμό Μητρώου στον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει απολέσει τον Κλειδάριθμο τότε θα πρέπει να επιλέξει την "Επανεγγραφή χρήστη".

       Ναι Ναι


      • 5 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Είσοδος του χρήστη με χρήση των κωδικών πρόσβασης TAXISNET

       Σημειώσεις Η επιτυχής σύνδεση με χρήση κωδικών TAXISNET εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς πρόσβασης "ΑΑΔΕ - Καλώς ήλθατε στις υπηρεσίες web". Παράλληλα, στην ίδια οθόνη ο χρήστης καλείται να εξουσιοδοτήσει τον εξυπηρετητή να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ) που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει "Εξουσιοδότηση".

       Ναι Όχι


      • 6 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας πιστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται η συμπλήρωση από τον χρήστη της φόρμας για την πιστοποίηση. Ο χρήστης καταχωρεί Κωδικό Χρήστη και Συνθηματικό, τον ΑΦΜ, την επωνυμία, τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο έχει οφειλές και τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου στον ασφαλιστικό φορέα και, τέλος, τα στοιχεία επικοινωνίας του.

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια ελέγχων συστήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχεται η ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο χρήστης στην ηλεκτρονική φόρμα. Αποτέλεσμα ελέγχων συστήματος: 1. Επιτυχία ελέγχων, οπότε και ολοκληρώνεται η πιστοποίηση του οφειλέτη 2. Αποτυχία ελέγχων συστήματος. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει ορθά την φόρμα πιστοποίησης τότε η πιστοποίηση δεν ολοκληρώνεται και εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα λάθους. Ο χρήστης μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία που έχει εισάγει στην φόρμα και να τα υποβάλλει εκ νέου.

       Ναι Όχι


      • 8 Χορήγηση κωδικών πρόσβασης και κλειδαρίθμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


       Σημειώσεις Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης δίνονται ένας μοναδικός Κλειδάριθμος ο οποίος είναι απαραίτητος σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού.

       Ναι Όχι


      • 9 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας απώλειας συνθηματικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρεί στην ηλεκτρονική φόρμα τον Κωδικό Χρήστη και τον Κλειδάριθμό που του δόθηκαν κατά την αρχική του πιστοποίηση. Επιπλέον, συμπληρώνει τον Αριθμό Μητρώου του στον ασφαλιστικό φορέα και ένα νέο συνθηματικό.

       Ναι Όχι


      • 10 Χορήγηση νέου συνθηματικού πρόσβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


       Ναι Όχι


      • 11 Έξοδος από την ηλεκτρονική υπηρεσία Πιστοποίησης Οφειλετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.