Πιστοποιητικό Αναλύσεων Ζωοτροφών (ιδιώτες)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd5223da-e8dc-4764-bcdd-ef13ea57aed9 526615

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 45 έως 95 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ανάλυσης δειγμάτων ζωοτροφών, κατόπιν αιτήματος ιδιώτη. Η διενέργεια των αναλύσεων πραγματοποιείται στα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, τα οποία βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού εξαρτάται από το είδος της αιτούμενης ανάλυσης και μπορεί να διαφοροποιείται από τον εκτιμώμενο χρόνο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση διενέργειας δοκιμών σε δείγματα ζωοτροφών.

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης παρέχεται στον ενδιαφερόμενο από τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δε στοιχειοθετείται
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Επιστροφή παραβόλου

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διενέργεια Αναλύσεων Ζωοτροφών Αναλύσεις σε Ζωοτροφές

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό Αναλύσεων Ζωοτροφών Κατόπιν Αιτήματος Ιδιώτη

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Για τον προσδιορισμό ξηρής ουσίας 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1736

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Για τον προσδιορισμό τέφρας 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1737

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Για τον προσδιορισμό λιπαρών ουσιών, 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1742

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 4 Για τον προσδιορισμό ολικών αζωτούχων ουσιών 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1746

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 5 Για μικροσκοπική ανάλυση 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1748

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 6 Για τον προσδιορισμό ινωδών ουσιών. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1749

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 7 Για τον προσδιορισμό ολικού P. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1751

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 8 Για τον προσδιορισμό ελεύθερης γκοσυπόλης. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1754

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 9 Φασματοφωτομετρία ατομ. απορ/σης με χρήση φλόγας. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1756

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 10 Προσδιορισμό μυκοτοξινών χρωμ/φία λεπτ.στοιβάδος 80 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1764

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 2

      • 1 Πρακτικό δειγματοληψίας. Πρακτικό

       Πρακτικό δειγματοληψίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος αιτείται επίσημη δειγματοληψία στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες: 1) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ή) 2) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Υπουργική Απόφαση 822/60139 2018 1608 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 323306/13.9.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β ́1881/14.9.2007).

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zwotrofes/kya822 60139 fek1608.pdf

      • Κανονισμός Παράρτημα Ι 152 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0152&from=EN

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 263233 2008 244 Β

       Περιγραφή Τέλη ανά κατηγορία αναλύσεων ζωοτροφών.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zwotrofes/kya263233 2008feb.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9 3233306 2007 1881 Β

       Περιγραφή Πρακτικό δειγματοληψίας (Υπόδειγμα 1, Παράρτημα ΙΙ).

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zwotrofes/kya323306 2007.pdf

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης και αποστολή δείγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης συνοδευόμενη με το προς ανάλυση δείγμα.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος προμηθεύεται την αίτηση από τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και το δείγμα παίρνουν αντίστοιχα αριθμό πρωτοκόλλου και αριθμό δείγματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αποδοχής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Εξετάζεται αν η ανάλυση μπορεί να διενεργηθεί και αν το δείγμα είναι κατάλληλο για την αιτούμενη ανάλυση.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη αποδοχή του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως για τη μη αποδοχή του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποδοχή αιτήματος και ενημέρωση ενδιαφερόμενου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης της ανάλυσης και για την καταβολή του παραβόλου.

       Ναι Όχι


      • 6 Διεκπεραίωση ανάλυσης - Δέσμευση Παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται η αιτούμενη ανάλυση και δεσμεύεται το αντίστοιχο παράβολο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση πιστοποιητικού ανάλυσης ζωοτροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού ανάλυσης ζωοτροφής.

       Όχι Όχι


      • 8 Ολοκληρωση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.