Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5b8216f8-726d-4805-8473-da7cf02b085a 582168

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) εκδίδεται για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής οφέλειας σε τουριστικές εγκαταστάσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), του Υπουργείου Τουρισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Πόρισμα ελεγκτή δόμησης Γνωμοδότηση

       Πόρισμα ελεγκτή δόμησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 2 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από ενεργειακό επιθεωρητή εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από ενεργειακό επιθεωρητή εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Βεβαίωση παραλαβής Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Καταδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση παραλαβής Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Καταδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο καταβολής συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο καταβολής συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 ΦΕΜ συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης μηχανικού Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       ΦΕΜ συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης μηχανικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 6 Βεβαίωση περί εισφοράς ή μη σε γη ή χρήμα από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί εισφοράς ή μη σε γη ή χρήμα από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Συμφωνητικό συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συμφωνητικό συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 8 Υπολογισμός αμοιβών επίβλεψης ΤΕΕ Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Υπολογισμός αμοιβών επίβλεψης ΤΕΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 4030 2011 249 Α

       Περιγραφή Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρα 49,62 ν.4042/2012 (Α΄24) - άρθρα 29,31 ν.4067/2012 (Α΄79) - 31.10.2012 ΠΝΠ (Α΄211) - άρθρο 31 ν.4111/2013 (Α΄18) - άρθρο 1 ν.4117/2013 (Α΄29) - άρθρο 22 ν.4122/2013 (Α΄42) - άρθρο 69 ν. 4146/2013 (Α΄90) - άρθρο 3 ν.4156/2013 (Α΄122) - άρθρα 49-50,53 ν.4178/2013 (Α΄174) - άρθρο 36 ν. 4223/2013 (Α΄287) - άρθρα 11,21 ν.4258/2014 (Α΄94) - άριρο 51 ν.4277/2014 (Α΄156) - άρθρα 51,54,56 ν.4280/2014 (Α΄159) - άρθρο 90 ν. 4313/2014 (Α΄261) - άρθρα 10,60 ν.4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 53 ν.4331/2015 (Α΄69) - άρθρο 156 ν.4389/2016 (Α΄94) - άρθρα 23-24 ν.4456/2017 (Α΄24) - άρθρο 137 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 354 ν.4512/2018 Α΄5) - άρθρο 61 ν.4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 89 ν. 4685/2020 (Α΄92) - άρθρο 55 ν.4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 33 ν.4811/2021 (Α΄108)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100249

      • Νόμος 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 7 ν.4506/2017 (Α΄191) - άρθρα 29-31 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρα 34,45,54,60 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 13 ν.4585/2018 (Α΄216) - άρθρο 2 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 (Β΄ 4520) - άρθρο 65 ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 227 - ν. 4610/2019 (Α΄70) - άρθρο 12 ν.4612/2019 (Α΄77) - άρθρο 19 ν.4613/2019 (Α΄78) - άρθρο 15 ν. 4618/2019 (Α΄89) - άρθρο 119 ν.4623/2019 (Α΄134) - άρθρα 51,56-60 ν. 4643/2019 (Α΄193) - άρθρο 69 ν. 4647/2019 (Α΄204) - άρθρο 108 ν.4674/2020 (Α΄53) - άρθρο 49 ν.4676 (Α΄67) - άρθρα 89,99-100 ν.4685/2020 (Α΄92) - άρθρα 25,51 ν.4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 37 ν.4715/2020 (Α΄149) - άρθρα 46-85,117-118,121-123,138,146 ν.4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 145 ν.4764/2020 (Α΄256) - 10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄157) - άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β΄1843) - άρθρο 17 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 46 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 59 ν. 4812/2021 (Α΄110) - άρθρα 119-120,122,126 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 76 ν.4843/221 (Α΄193) - άρθρο 97,102 ν. 4849/2021 (Α΄207) - άρθρο 27 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρο 1 ΥΑ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/2021 (Β΄1851) - άρθρο 1 ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/2021 (Β΄3832) - άρθρα 88-91 ν.4915/2022 (Α΄63) - άρθρα 155-160,172 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρα 42,55 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 1 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683/2022 (Β΄1028) - άρθρο 7 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 4122 2013 42 Α

       Περιγραφή Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει με την διευκρινιστική εγκύκλιο με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/ 111748 /705 / 19.11.2020 του ΥΠΕΝ. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 57 ν.4345/2015 (Α΄143) - άρθρο 23 ν.4351/2015 (Α΄164) - Άρθρα 12,49 ν.4409/2016 (Α΄136) - Άρθρα 56-69 ν.4685/2020 (Α΄92) - άρθρο 70 ν.4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 121 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρα 31-32 ν.4843/2021 (Α΄193) - άρθρο 44 ν.4994/2022 (Α΄215)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100042

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση των στοιχείων της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 4 Ελλείψεις φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ή λάθη, ενημερώνεται ο μηχανικός, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 5 Επανέλεγχος των στοιχείων της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού υποβληθούν τα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου, γίνεται επανέλεγχος

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση των στοιχείων της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Πιστοποιητικού Κατασκευής (ΠΕΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διαβιβάζει το έγγραφο στον ενδιαφερόμενο

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.