Πιστοποιητικό Εξαγωγής Ζωοτροφών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d79a753-28d9-4a7b-a437-45c6caa2e745 479753

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα ελέγχου ζωοτροφών., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ελεύθερης διακίνησης (εξαγωγής) ζωοτροφών. Το πιστοποιητικό αυτό πιστοποιεί ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και μπορεί να διακινηθεί τόσο στη χώρα μας, όσο και σε τρίτες χώρες είτε ότι η ζωοτροφή δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως εκ τούτου μπορεί να διακινηθεί μόνο σε τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι την αποδέχεται η εκάστοτε χώρα εισαγωγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα ελέγχου ζωοτροφών.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη/εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Ζωοτροφών.

       Όχι Όχι

      • 1 Ετικέτα ζωοτροφής στην ελληνική γλώσσα. Ετικέτα

       Ετικέτα ζωοτροφής στην ελληνική γλώσσα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7914

      • 2 Πιστοποιητικό Σύστασης της ζωοτροφής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Σύστασης της ζωοτροφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Κανονισμός 1685/110839 2015

       Περιγραφή Εγχειρίδιο Επιθεώρησης Τομέα Ζωοτροφών


      • 1 Υποβολή αίτησης εξαγωγής ζωοτροφής και πρωτοκόλληση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την παραλαβή της η αίτηση διαβιβάζεται για χαρακτηρισμό και πρωτοκόλληση. Ακολούθως χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε υπάλληλο του αρμόδιου Τμήματος Ελέγχου Ζωοτροφών...

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Διοκητικός έλεγχος αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απουσίας δικαιολογητικού ή ελλιπών/ λανθασμένων πληροφοριών επί της αίτησης ή επί των δικαιολογητικών αποστέλλεται αλληλογραφία προς τον αιτούντα για υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος περιεχομένου της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος εγγράφων της προς εξαγωγή ζωοτροφής ως προς τη συμμόρφωση των περιεχόμενων συστατικών της ή μη, με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και έλεγχος ετικέτας ζωοτροφής ως προς τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη πιστοποιητικού ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπλήρωση προτυποποιημένου πιστοποιητικού ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφής.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση πιστοποιητικού ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφής και αποστολή του στον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διοικητική διεκπεραίωση του εκδοθέντος πιστοποιητικού ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφής. Αποστολή του πιστοποιητικού στον αιτούντα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.